The english version of this page is not available, you are viewing the catalan version

News

El Síndic investiga els abusos denunciats a l’escola Aula Municipal de Teatre de Lleida

26/05/2020

La institució ha iniciat una actuació d’ofici per conèixer els fets i la intervenció dels poders públics afectats, tenint en compte l’encàrrec que té legalment atribut de defensa dels drets dels infants

Les denúncies van ser presentades l’any 2018 davant la Fiscalia, però van ser arxivades perquè havien prescrit

L’article 83 de la Llei dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència atribueix a la Generalitat el deure de promoure protocols per la prevenció i detecció de maltractaments a infants i adolescents

El Síndic de Greuges de Catalunya ha iniciat una investigació arran de les denúncies sobre presumptes abusos sexuals a menors comesos per part del director de l’escola Aula Municipal de Teatre de Lleida, el qual també exercia tasques de docent, a un grup de nou alumnes, d’acord amb la informació publicada pels mitjans de comunicació. L’objectiu del Síndic és conèixer els fets i la intervenció dels poders públics afectats, tenint en compte l’encàrrec que té legalment atribuït de defensa dels drets dels infants. 

Segons el diari, les denúncies van ser presentades l’any 2018 davant la Fiscalia, però van ser arxivades perquè havien prescrit. Tot i això, es parla de nous casos que han sortit a la llum en el decurs de la investigació periodística que podrien no haver prescrit. 

El centre imparteix ensenyament a infants des de tres anys fins a l’edat adulta, incloent-hi un cicle formatiu de grau superior. La titularitat de l’escola és de l’Ajuntament de Lleida i és gestionat per una associació cultural de caràcter privat. Segons la informació publicada als mitjans, l’Ajuntament de Lleida va conèixer els fets arran de la denúncia presentada l’any 2018 i està treballant en l’elaboració d’un protocol de prevenció. Tot i això, s’assenyala que antics docents del centre han reconegut que era una situació coneguda i que la direcció del centre n’havia estat informada. La persona denunciada va abandonar el centre el juliol de 2019 a instàncies de l’associació que gestiona el centre arran dels fets. 

La protecció d’infants i adolescents davant de l’abús sexual ha estat una preocupació constant en les recomanacions i propostes del Síndic des de fa anys. En aquest sentit, l’article 83 de la Llei 14 /2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència (LDOIA), atribueix a la Generalitat el deure de promoure plans de col·laboració i protocols  que assegurin una actuació integral dels diferents serveis, departaments o administracions implicats en la prevenció i la detecció dels maltractaments a infants i adolescents. 

Així mateix, l’article 90 de la LDOIA atribueix a les administracions públiques l'obligació d’impulsar el desenvolupament d’actuacions adreçades al conjunt de la comunitat educativa que permetin prevenir, detectar i erradicar el maltractament a infants i adolescents, els comportaments violents, l’assetjament escolar i la violència masclista.

El Síndic va impulsar el 2006 la signatura del Protocol de prevenció dels maltractaments i abús sexual infantil amb l’objectiu d’ assegurar una coordinació eficaç entre les diferents institucions implicades i afavorir, sense minva de les garanties processals, assistencials i de protecció, que les actuacions que es duguin a terme amb l’infant siguin només aquelles estrictament necessàries per evitar la repetició de diligències que puguin afectar la seva situació emocional. 

 

Back