The english version of this page is not available, you are viewing the catalan version

News

El Síndic analitza l’estigmatització en el tractament informatiu de l’absentisme de l’alumnat gitano

18/09/2020

S’ha adreçat al CAC perquè valori si s’han aplicat els protocols de tractament informatiu de situacions que afecten els infants en mitjans de la CCMA que preveuen evitar l’estigmatització de col·lectius vulnerables

També estudia el suport en les trajectòries educatives de l’alumnat vulnerable adreçades a combatre l’absentisme i farà el seguiment de les actuacions anunciades pel Departament

Considera que s’ha posat l’accent en l’alumnat gitano amb un tractament diferenciat respecte d’altres col·lectius

Les situacions d’estigmatització poden implicar una major segregació escolar i un increment de la desconfiança en l’escola

El Síndic ha tingut coneixement de la informació donada pels mitjans de la CCMA sobre l’inici de curs, que han destacat la baixa assistència a centres amb més alumnat gitano els primers dies de curs, sobretot per part de famílies del col·lectiu gitano.

Relacionades amb l’inici de curs, el Síndic ha rebut un nombre important de queixes de famílies no vinculades a la comunitat gitana que han manifestat la seva por de portar els infants a les escoles en aquest començament de curs, a causa de la pandèmia, i que posaven de manifest la seva disconformitat i desconfiança en el Pla d'obertura de centres del Departament d'educació. Igualment, famílies vinculades al fenomen de l’escolarització a casa han aparegut als mitjans de comunicació per explicar que havien rebut manifestacions d’interès per aquesta tipologia d’ensenyament, no reconeguda en el nostre ordenament jurídic. Finalment, el Síndic també ha rebut queixes de professorat i sindicats i altres membres de la comunitat educativa en el mateix sentit. Es tracta de situacions que posen de manifest la por d'una part de la ciutadania de contagiar-se de la COVID–19 i que, cal recordar, és una por que afecta totes les famílies de forma transversal.

Així, a banda de l'alt volum de queixes particulars rebudes a la institució del Síndic en les quals es recullen nombrosos casos de reticències de les famílies a portar els infants a l'escola, també s’ha generat un moviment de famílies que s'agrupa en la plataforma “Així no tornem”, que demanen més mesures de seguretat abans de portar els infants a classe.

Les condicions socials en què viuen moltes famílies, el fet de compartir espai de forma més freqüent amb avis o les condicions dels mateixos habitatges també estan lligades a la por de retornar a les aules d’algunes famílies.

Tanmateix, el tractament mediàtic que s'ha donat a la situació de les famílies gitanes, a criteri del Síndic, sembla haver posat l'accent en la condició de membres del poble gitano, la qual cosa pot derivar en l'estigmatització del col·lectiu davant una realitat que, com s'ha posat de manifest, és transversal i afecta diferents sectors de la població.

Atenent aquesta situació, el Síndic s'ha adreçat al Consell de l'Audiovisual de Catalunya per tal que s'interessi per la manera com la CCMA ha informat sobre la reticència d'algunes famílies gitanes a portar els infants a l'escola els primers dies del curs 2020-2021, tot recordant la importància que el tractament informatiu dels infants en els mitjans de comunicació faci prevaler l’interès superior de l’infant i no fomenti la discriminació ni l'estigmatització de cap sector de la població.

D’altra banda, el Síndic té obertes actuacions específiques relacionades amb el suport en les trajectòries educatives de l’alumnat vulnerable, també adreçades a combatre l’absentisme, i farà el seguiment de les actuacions anunciades pel Departament.

D’acord amb estudis previs del Síndic, les situacions d’estigmatització poden implicar una major segregació escolar i un increment de la desconfiança en l’escola.

Back