The english version of this page is not available, you are viewing the catalan version

News

El Síndic apel·la a garantir el dret de vot a través del sufragi universal en temps de pandèmia

23/11/2020

Proposa de crear una comissió d’experts per valorar la idoneïtat de la celebració de les properes eleccions

Hi hauria d’haver uns criteris objectius, sanitaris i constitucionals per decidir si es donen les condicions per continuar amb el procés electoral

Recomana d’explorar si es podria fer un treball legislatiu immediat, com ara la  promulgació d’una llei catalana electoral de caràcter parcial o fer una interpretació extensiva de la LOREG

Suggereix de valorar la possibilitat d’ampliar a dos dies consecutius la jornada electoral o l’ús d’una urna mòbil per a persones que no puguin sortir del domicili

El síndic, Rafael Ribó, acompanyat de l’adjunt general, Jaume Saura, ha presentat avui al Parlament de Catalunya l’informe La garantia del dret de sufragi actiu en les eleccions al Parlament de febrer de 2021 en el marc actual de pandèmia.

Arran de l’anunci de les eleccions al Parlament de Catalunya, previstes per al proper 14 de febrer, en el context de la pandèmia de la COVID-19, el Síndic de Greuges de Catalunya va obrir una actuació d’ofici per estudiar les possibles afectacions sobre drets. L’informe parteix d’anàlisis ja fetes per diversos òrgans, com ara la Comissió Jurídica Assessora o la unitat encarregada de la gestió electoral, adscrita al Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, i també de l’estudi fet per la Comissió de Venècia (Consell d’Europa) sobre les eleccions en temps de pandèmia.

L’informe analitza com garantir el dret de sufragi de les persones i com es pot veure restringit pocs dies abans de la jornada electoral. Cal tenir en compte les imprecisions sobre la dimensió i els efectes de possible extensió i contagis de la COVID-19 i les seves conseqüències sobre la capacitat d’exercir el dret de vot. Així mateix, cal considerar el fet que fins al maig de 2021 serà vigent l’estat d’alarma, i que varien i poden variar les mesures previstes, com ara les de confinament i de mobilitat.

Atès que els terminis per al vot per correspondència ja s’hauran exhaurit, hi haurà casos en què l’exclusió electoral esdevé un perill ben real. S’analitza el cas de persones que, per diversos motius, no puguin accedir al vot per correspondència i el supòsit dels electors residents absents, sigui de forma temporal o permanent, i també l’activitat de campanya, la situació del personal que presta servei a les meses i les candidatures. Podria haver-hi un nombre important de persones, que, segons les projeccions científiques actuals, podrien ser desenes de milers, que quedarien materialment excloses dels mecanismes previstos en la legislació per al vot anticipat i no podrien fer efectiu el dret de sufragi actiu.

Finalment, atenent a l’evolució imprevisible de la pandèmia, no es pot descartar que les eleccions no puguin arribar a celebrar-se en la data inicialment prevista i, en aquesta situació, convé establir regles adequades sobre com cal procedir.

Per l’anterior, el Síndic considera que cal preveure i establir un acord de país per garantir el dret a vot en temps de pandèmia. Per tant, cal un acord entre el Govern de Catalunya i el conjunt de les candidatures de partits polítics que concorren a les eleccions.

Caldria fixar les bases de les que es proposen com a mesures normatives extraordinàries per garantir, al màxim possible, el dret de vot de totes les persones amb dret de sufragi actiu i de minimitzar l’afectació del dret per les situacions de salut, confinament i aïllament que puguin afectar una part dels electors en les dates dels comicis. Per això, també proposa comptar amb l’estudi, els indicadors i el suport i l’assessorament d’un grup de persones expertes, independents, d’àmbit nacional i internacional.

Pel que fa a la data de les eleccions, es tractaria de fixar uns criteris objectius, sanitaris i constitucionals per decidir si, arribades les dates d’inici de la campanya electoral, o més endavant si s’escau, es donen les condicions per continuar amb el procés electoral o si cal procedir a un ajornament. El Síndic considera que aquesta decisió de possible ajornament s’hauria de prendre com a màxim el 15 de gener. 

Al mateix temps, el Síndic és conscient que Catalunya no disposa de llei electoral pròpia, i que les eleccions al Parlament de Catalunya estan regides directament per la Llei orgànica de règim electoral general (LOREG). En aquest sentit, demana d’explorar si es podria fer un treball legislatiu immediat, atès que l’adaptació a un escenari que a hores d’ara és imprevisible requeriria alguns canvis legislatius i pràctics. En aquesta línia, proposa de valorar si podria tenir lloc la promulgació d’una llei catalana electoral de caràcter parcial que permetés, per exemple, crear una junta electoral provisional de Catalunya; establir diverses jornades de votació, cosa que podria permetre celebrar aquests comicis en dues jornades consecutives, o ampliar el nombre de suplents de les meses. També proposa de fer una interpretació extensiva de la LOREG que permetés fer altres ajustos, com ara ampliar els terminis de sol·licitud del vot per correu fins al dia abans de les eleccions, o estudiar mecanismes de vot domiciliari i urna mòbil.

En qualsevol dels escenaris descrits anteriorment, recorda al Govern que caldria fer una  àmplia campanya formativa i informativa a tota la ciutadania sobre les circumstàncies en què se celebraran les eleccions i els ajustos que s’hagin de posar en pràctica.

No és el primer cop que el Síndic es manifesta en relació amb diferents assumptes que poden afectar l'exercici lliure del dret de participació i l'exercici del dret de sufragi en el marc dels processos electorals. En aquesta línia, destaquem la feina feta sobre els drets de participació política de la ciutadania i el dret de sufragi passiu, el dret a rebre i comunicar lliurement informació i per garantir la conformació d'una opinió política lliure, l'exercici del dret de vot per correspondència, tant des del territori de l'Estat com des de l'exterior, i sobre els drets de participació les persones amb discapacitat.

Back