The english version of this page is not available, you are viewing the catalan version

News

El Síndic estudia els talls freqüents del subministrament elèctric en diversos barris de Catalunya

18/12/2020

L’electricitat és un servei bàsic i essencial per a la vida quotidiana i cal garantir-ne la qualitat i la continuïtat
 
Cal que totes les administracions actuïn de manera coordinada perquè és un fenomen que cal abordar de manera transversal i des de molts fronts diversos
 
També estudia les modificacions legals previstes pel Govern de l’Estat per abaratir la factura de l’electricitat, que el Síndic ja havia recomanat en un informe del 2019

En les darreres setmanes els mitjans de comunicació s’han fet ressò de reiterats talls de subministrament elèctric en diferents barris de Catalunya, alguns a la capital catalana. El Síndic té coneixement d’afectacions, com a mínim, als barris de Torre Baró (Nou Barris) i el Raval (Ciutat Vella), a Barcelona, i al barri del Culubret, a Figueres. En tots els casos els veïns denuncien talls de llum intermitents i diaris, en diversos casos d’hores. Per les informacions publicades, aquesta realitat es repeteix any rere any, però amb l’hivern de la pandèmia, en què s’obliga a passar més hores a casa, s’està vivint pitjor que mai. Cal destacar que els talls es produeixen en barris que han notat moltíssim els efectes de la crisi derivats de la pandèmia, i els veïns manifesten que se senten abandonats i desatesos per les administracions.

En aquest context, el Síndic ha obert diverses actuacions d’ofici per analitzar la situació exposada i estudiar com es garanteixen els drets de les persones afectades per aquests talls de llum.

Cal recordar que el març de 2019, el Síndic va presentar al Parlament de Catalunya l’informe El dret al subministrament d'electricitat: obstacles i solucions en el preu, l'accés al servei i la garantia de la seva qualitat, que incloïa un capítol dedicat a la qualitat del servei elèctric amb prevalença de situacions elèctriques irregulars, i que recollia diferents recomanacions i suggeriments. El Síndic recorda que l’electricitat és un servei bàsic i essencial per a la vida quotidiana, la qualitat i continuïtat del qual cal garantir, i demanava, de manera genèrica, que totes les administracions actuessin conjuntament i coordinada, cadascuna des del seu àmbit competencial i funcional, atès que es tracta d’un fenomen amb diverses cares, ja que es veuen afectats els drets de les persones a un servei bàsic de qualitat, la garantia del servei a les persones consumidores en situació de vulnerabilitat energètica o residencial, les possibles connexions irregulars a la xarxa elèctrica i les obligacions de les empreses distribuïdores i comercialitzadores d’electricitat.

El Síndic ja va intervenir el 2014 davant les queixes de veïns del barri del Font de la Pólvora de Girona per una situació similar.  

Actuació d’ofici per estudiar les modificacions legals previstes pel Govern de l’Estat per abaratir la factura de l’electricitat

També en el tema del subministrament elèctric, el Síndic ha obert una altra actuació d’ofici per estudiar les modificacions legals previstes pel Govern de l’Estat per abaratir la factura de l’electricitat de les persones consumidores. El Consell de Ministres ha aprovat la creació del Fons Nacional per a la Sostenibilitat del Sistema Elèctric (FNSSE), que assumirà els costos associats al règim retributiu específic de les renovables, cogeneració i residus (conegut com a Recore), i, per tant, aquest règim deixarà de formar part de les despeses fixes de la factura elèctrica dels consumidors domèstics. Això suposaria rebaixar el rebut de la llum el 13% en els propers cinc anys, ja que es trauria de la factura actual les primes a les renovables.

L'informe del Síndic El dret al subministrament d'electricitat: obstacles i solucions en el preu, l'accés al servei i la garantia de la seva qualitat ja recollia que aquest finançament de les renovables era la partida més important de totes les que integren la part fixa de la factura elèctrica, amb més de 7.000 milions d’euros d’import el 2017. En aquest sentit recomanava de treure de la factura els costos no relacionats amb el subministrament (com ara el compromís de retribució de les energies renovables i la cogeneració) perquè, a parer del Síndic, suposava una important discriminació del consumidor elèctric respecte del consumidor d’altres formes finals d’energia i un important recàrrec en el preu.

Back