The english version of this page is not available, you are viewing the catalan version

News

El Síndic i la Comissió independent d’assessorament sobre la garantia del dret de sufragi actiu recomanen de garantir els drets a vot i a la salut davant la consideració d’un ajornament de les eleccions autonòmiques

13/01/2021

Reclama un pacte de consens entre totes les candidatures sobre la decisió a prendre al voltant de la convocatòria electoral i una renúncia explícita a qualsevol ús electoralista
 
L’informe i aquesta nova addenda han estat traslladats al Govern de la Generalitat, al president del Parlament, als presidents dels grups parlamentaris i a la JEC
 
El síndic ha sol·licitat comparèixer davant la Comissió Permanent per al debat de l’informe

El novembre de 2020 el Síndic va presentar al Parlament de Catalunya l’informe La garantia del dret de sufragi actiu en les eleccions al Parlament de febrer de 2021 en el marc de l’actual pandèmia, en què es plantejaven un conjunt de mesures legislatives i normatives que es podrien haver pres en el marc de les Corts Generals i del Parlament de Catalunya, i també les haurien pogut prendre els respectius governs, per estendre les garanties del dret de vot en pandèmia.

En la mateixa línia, el Síndic va crear  una comissió independent d’assessorament sobre la garantia del dret de sufragi actiu integrada per reconeguts experts en els àmbits sanitari, epidemiòleg i constitucionalista.

Amb el suport d’aquesta comissió, el Síndic va recomanar el passat 5 de gener el vot no presencial de les persones contagiades per COVID-19 i els seus contactes estrets. Atès que el termini per demanar el vot per correu es tanca 10 dies abans de les eleccions, les persones que siguin detectades com a positives a partir d’aquell moment –i els seus contactes estrets– no podran sol·licitar aquest tipus de sufragi i, d’acord amb els protocols actuals, suposadament haurien de votar presencialment en la franja recomanada de 19 a 20 hores. A parer de la comissió, això suposa importants riscos per a la salut pública.

Avui, el síndic ha presentat al Govern de la Generalitat, al president del Parlament i als presidents dels grups parlamentaris una addenda a l’informe en què s’analitzen els possibles escenaris epidemiològics, els riscos de vot presencial de persones aïllades o en quarantena per COVID-19, quin podria ser el fonament jurídic d’un eventual ajornament de les eleccions, per acabar, finalment, amb recomanacions finals.

Recomanacions

1. Cal un pacte entre el Govern de Catalunya i el conjunt de les candidatures que concorren a les eleccions sobre les decisions a prendre al voltant de la convocatòria electoral al Parlament de Catalunya i una renúncia  explícita a qualsevol ús electoralista.

2. El respecte i la garantia al dret fonamental al sufragi universal i al dret vital a la salut han de presidir la decisió i la gestió de tot el procés electoral, ateses, a més, les condicions de pandèmia

3. Totes les persones amb dret de sufragi actiu han de poder votar en les properes eleccions al Parlament de Catalunya, però ho han de poder fer sense posar en risc la seva salut ni la salut pública.

4. Cal estendre al màxim totes les mesures que permetin el vot no presencial, especialment per a les persones afectades (contagiades, contactes estrets i vulnerables, principalment). Una mesura imprescindible seria ampliar els terminis per a la sol·licitud del vot postal, en forma compatible amb la mateixa LOREG, amb totes mesures complementàries que fossin necessàries.

5. Qualsevol decisió sobre un ajornament de les eleccions s’ha de fer jurídicament per causa de força major, però haurà d’estar sòlidament fonamentada sobre les dades epidemiològiques presents i previstes per a la jornada electoral i en les mesures efectivament disponibles per garantir el dret de vot per a tota la ciutadania en condicions sanitàries segures. Es recomana considerar la possibilitat d’un ajornament electoral per a un moment que permeti conjugar una situació de davallada epidemiològica amb el desenvolupament de totes les mesures electorals que eixamplin el camp del vot no presencial.

6. En cas d’ajornament de les eleccions, les Corts Generals haurien de dur a terme amb la màxima urgència les reformes pendents de la Llei orgànica de règim electoral general que han de fer possible aquesta contesa electoral i d’altres en un context pandèmic com l’actual. En particular, l’ampliació del vot per correu, l’habilitació d’altres opcions de vot anticipat, incloent-hi el vot electrònic, i la concreció de les causes de possibles ajornaments d’eleccions ja convocades.

L’informe i aquesta nova addenda han estat traslladats al president del Parlament, als presidents dels grups parlamentaris, al Govern de la Generalitat i a la Junta Electoral Central. Paral·lelament, el Síndic ha demanat per carta poder comparèixer amb caràcter urgent a la Diputació Permanent del Parlament per poder debatre aquest informe.

Vídeo de la roda de premsa

Back