The english version of this page is not available, you are viewing the catalan version

News

El Síndic demana d'activar de manera immediata la valoració de la reobertura del sector del joc

19/02/2021

L'Administració no ha fet una avaluació acurada dels criteris de proporcionalitat a l'hora de mantenir-ne la suspensió, atesa l'existència de mesures alternatives menys carregoses

Altres comunitats autònomes ja n’han permès la reobertura

El passat mes de desembre membres del Col·lectiu Català de Treballadors del Joc van adreçar-se al Síndic per fer-lo coneixedor de la situació d’angoixa i malestar que viu el sector de les activitats relacionades amb el sector del joc (salons de joc, casinos i sales de bingo) pel manteniment indefinit de la suspensió de l'obertura al públic arran de la pandèmia.

En el Pla d'obertura progressiva d'activitats aprovat pel Departament de Salut, de 19 de novembre de 2020, aquest sector no apareix recollit en cap dels quatre trams del pla, la qual cosa, a criteri del sector, és una decisió inacceptable i discriminatòria i que els condemna a no poder treballar. El sector també va denunciar que la Generalitat no havia pres en consideració un pla sectorial per a la represa de l’activitat que havien elaborat.

El Síndic va demanar informació al Departament de Salut i al Departament de la Vicepresidència i Economia i Hisenda per conèixer les raons que havien motivat la decisió d’excloure’ls del Pla de reobertura i el tractament diferent que està rebent aquest sector en relació amb altres. En les seves respostes la Generalitat manifestava que el control de la transmissió del virus passa per regular les activitats d’oci i lleure no essencials, com ara els establiments de joc, que siguin propicis a les interaccions socials i a la mobilitat, i que aquesta és una mesura aplicada per diversos països europeus que cal seguir mantenint en tant que són espais tancats que afavoreixen la relació social, on es concentren persones de diverses bombolles i en què es tendeix a relaxar les mesures de distància i l’ús de mascareta.

El Síndic manifesta que és inqüestionable que la situació de la pandèmia hagi de comportar necessàriament mesures restrictives en l'exercici d'activitats però que aquestes han de ser suficientment ponderades i equilibrades.

En aquest sentit, en l'àmbit de les activitats d’oci i restauració han passat de fixar-ne la suspensió a permetre'n el desenvolupament amb condicions, com ara l'establiment de percentatges d'aforament màxim permesos i mesures de ventilació i qualitat de l'aire reforçades en llocs tancats. Per contra, no s'observa que en el sector del joc l'Administració hagi valorat la possibilitat de facilitar-ne la reobertura amb mesures de correcció, com ara aforament, ventilació, limitació horària, per exemple, per minimitzar els riscos per a la salut pública. A més, a parer del Síndic, el fet que la normativa del sector del joc exigeixi uns sistemes de control d'admissió i de registre d'accés contribuirien a facilitar les compliment de mesures d'aforament i de traçabilitat.

Un altre dels factors que no s’ha tingut en compte perquè les mesures preses siguin ponderades i proporcionades és l’impacte que pot tenir el manteniment de les restriccions pel que fa a la pèrdua d’ingressos per als seus empleats.

Consegüentment, el Síndic entén que en aquest cas l'Administració no ha fet una avaluació acurada del criteri de proporcionalitat a l'hora de mantenir la mesura de suspensió en el sector del joc, ja que no ha quedat acreditat que aquesta sigui una mesura imprescindible i indispensable per al control de la pandèmia atesa l'existència de mesures restrictives alternatives menys carregoses que podrien aconseguir la mateixa finalitat.

Per tot l’anterior, recomana al Departament de Salut i al Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda que s’activi al més aviat possible la valoració de la reobertura del sector del joc amb l’aplicació de les condicions que s’estimin oportunes.

A més, el Síndic també posa en coneixement que altres comunitats autònomes, com ara Galícia, Múrcia, la Rioja o el País Basc ja han permès l'obertura, amb restriccions, del sector del joc.

Back