The english version of this page is not available, you are viewing the catalan version

News

El Síndic demana a l’Ajuntament de Barcelona resoldre de manera definitiva el tancament d’assentaments de la ciutat amb infants residents

09/07/2021

Segons les darrers dades, encara hi ha 81 assentaments a la ciutat, on viuen 409 persones, de les quals 59 són infants

El Síndic ha emès un seguit de recomanacions per garantir que les necessitats bàsiques dels infants estan cobertes i que reben una atenció integral

Altres municipis de Catalunya també tenien assentaments però bona part ja han estat extingits

L’any 2017, el Síndic va obrir una actuació d’ofici després que els mitjans de comunicació denunciessin que suposadament hi havien 61 assentaments a la ciutat de Barcelona, amb 417 persones residents, algunes infants.

En la resolució, el Síndic va demanar a l'Ajuntament de Barcelona persistir en les seves actuacions per garantir el dret a un habitatge digne de les famílies gitanes residents als diferents assentaments de la ciutat, i també els drets bàsics als infants que també hi viuen (educació, salut, habitatge, etc.). A partir d’aleshores el Síndic va iniciar el seguiment del cas i un cop l’any s’ha adreçat a l’Ajuntament per actualitzar la informació sobre quins assentaments es mantenen i quants infants hi resideixen, i fer així el control i la supervisió dels treballs de millora de les condicions materials de vida d'aquests infants i les seves famílies.

Les dades obtingudes mostren que, si bé és cert que el darrer any s’ha reduït lleugerament el nombre de persones que malviuen en assentaments, el 2021 continuen havent-hi a Barcelona 81 assentaments, on viuen 409 persones, entre les quals s’han detectat 59 infants.

En resposta a les peticions d’informació del Síndic, l’Ajuntament ha manifestat que tots els infants estan escolaritzats i tenen el seguiment mèdic pediàtric al dia i que hi ha serveis que treballen per aconseguir la vinculació al territori, el correcte seguiment mèdic i la tramitació de les ajudes socials necessàries en cada cas.

Tot i l’anterior, el Síndic demana a l’Ajuntament de Barcelona que desenvolupi les actuacions necessàries per resoldre la situació d’exclusió residencial dels assentaments amb presència d’infants i que, mentre això no sigui possible, faci un seguiment exhaustiu dels infants que hi resideixen, amb la implicació dels serveis socials, els centres escolars i altres serveis, per garantir que les seves necessitats bàsiques estan cobertes, i que promogui la creació d’estructures estables de coordinació entre els diferents serveis educatius i socials que hi intervenen, per garantir l’atenció integral dels infants, també durant el període d’estiu.

En l’àmbit educatiu, el Síndic demana que es desenvolupi la vigilància del compliment de l'escolarització obligatòria i que es fomenti la participació dels infants a ofertes de caràcter no obligatori, si convé amb ajuts econòmics que garanteixin la gratuïtat, com ara l’accés a les escoles bressol o, en el cas dels adolescents que hagin abandonat prematurament el sistema educatiu sense graduar en ESO, als programes de segones oportunitats, i també a l’oferta de lleure educatiu, tant durant el curs escolar com també durant les vacances d’estiu.

En l’àmbit de la suficiència econòmica, el Síndic demana que s’adoptin les polítiques i mesures concretes per compensar les situacions de pobresa infantil i per tramitar, si escau, la renda garantida de ciutadania. També suggereix que es desenvolupin les polítiques actives d’ocupació necessàries per acompanyar processos d’inserció laboral dels joves residents en aquests assentaments.  També sol·licita que es garanteixi la cobertura de la distribució solidària d’aliments i que es proporcioni suport econòmic a les famílies, especialment durant el període d’estiu, per garantir l’alimentació adequada dels seus fills.

I, en darrer lloc, en l’àmbit de l’habitatge, el Síndic demana que cal garantir que tots els assentaments existents presentin condicions de salubritat i higièniques adequades. També sol·licita l’accés prioritàriament de les famílies amb infants a habitatges amb lloguer social i que es gestioni de manera coordinada.

Els assentaments amb infants és un tema a bastament treballat per la institució. De fet, durant l’any 2013, el Síndic va tenir constància de l’existència de campaments de famílies gitanes amb infants en quatre municipis: Lleida, Sant Cugat del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda i Abrera, i durant l’any 2014 va ser coneixedor de l’existència d’una sèrie de famílies amb infants que vivien en una situació de barraquisme al municipi de Montcada i Reixac. L’any 2017 es van iniciar actuacions per l’existència de 62 assentaments, 12 dels quals amb la presència de 72 infants en total. Davant d’aquesta situació, el Síndic ja va demanar que es reallotgessin les famílies amb infants a càrrec que resideixen en assentaments i que viuen en condicions materials inadequades, i que es desenvolupessin les actuacions necessàries per garantir l’acompanyament de les famílies després del reallotjament.

En el marc de les actuacions, el Síndic ha constatat que bona part d’aquests assentaments van ser extingits arran de les actuacions dutes a terme en els darrers anys per les administracions locals i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, entre d’altres, tot i que encara hi ha assentaments actius amb infants.

El Síndic demana que aquestes actuacions de reallotjament es desenvolupin també en el cas dels assentaments existents a la ciutat de Barcelona.

Back