The english version of this page is not available, you are viewing the catalan version

News

El Síndic investiga els presumptes abusos i vexacions d’un professor d’educació física

13/12/2021

Segons els mitjans de comunicació, un grup d’alumnes han denunciat haver patit abusos i vexacions per part d’un professor durant els anys 90

La persona denunciada sembla que va acollir i adoptar infants durant la mateixa etapa

Totes les institucions tenen el deure de facilitar i promoure el descobriment de la veritat sobre els fets

El Síndic ha tingut coneixement pels mitjans de comunicació de les denúncies fetes públiques per antic alumnat de l'Escola Barcelona, que exposa haver patit un tracte vexatori i presumptes abusos sexuals per part d'un professor d'educació física del centre educatiu. Segons els mitjans de comunicació, els fets es van comunicar a la direcció del centre, que, suposadament, no va dur a terme cap actuació.

Davant aquests fets, el Síndic ha iniciat una actuació d'ofici i s’ha adreçat al Consorci d’Educació de Barcelona per conèixer el període de temps en què va desenvolupar funcions al centre la persona denunciada i la titularitat del centre en aquest període, les actuacions que es duran a terme per conèixer els fets, el seu abast, si la direcció o altres professionals del centre n’havien tingut coneixement, i les actuacions que s'hagin dut a terme en relació amb les presumptes víctimes.

Les mateixes informacions expliquen que la persona denunciada va presentar sol·licituds per acollir infants els anys 1993 i 1994, va adoptar un infant a l'estranger com a família monoparental l'any 1996 i també va formular una sol·licitud per ser reconegut com a família col·laboradora en el període 2006-2014. Davant d’aquest fet, el Síndic també s’ha adreçat al Departament de Drets Socials per saber si efectivament la persona denunciada ha acollit o ha adoptat infants o ha estat família col·laboradora, el nombre d'infants i el període de temps per a cada infant, les actuacions que es duran a terme per revisar els processos d'idoneïtat i els seguiments que correspongui, i per detectar qualsevol indici d'afectació dels drets dels infants. També vol saber les mesures que, si escau, es preveuen adoptar en relació amb el cas.

Back