The english version of this page is not available, you are viewing the catalan version

News

La Taula d’Emergència Social del Síndic de Greuges insta el Govern de la Generalitat a emprendre mesures urgents i canvis estructurals davant la creixent crisi social, agreujada per la COVID

17/12/2021

La Taula d’Emergència Social va presentar un document a l’aleshores possible candidat a la presidència, Pere Aragonès, perquè fos tingut en consideració pel nou govern a l’hora dissenyar les polítiques públiques per afrontar la crisi social

A la reunió hi ha assistit el president del Govern, Pere Aragonès, la consellera de la presidència, Laura Vilagrà, i la de Drets Socials, Violant Cervera

El síndic, Rafael Ribó, ha convocat aquesta tarda la Taula d'Emergència Social, formada per representants de les entitats socials Taula del Tercer Sector (Francina Alsina), DINCAT (Carles Campuzano), Càritas Catalunya (Francesc Roig), Creu Roja (Enric Morist), Arrels Fundació (Ferran Busquets), Amics de la Gent Gran (Francesc Patricio), Banc dels Aliments (Roser Brutau), Comunitat de Sant'Egidio (Jaume Castro) i Fundesplai (Josep Gassó), per fer un seguiment de les actuacions que s’han pres des que es va lliurar el document de propostes i recomanacions per fer front a la crisi econòmica i social derivada de la pandèmia de la COVID-19.

A la reunió, hi ha assistit el president del Govern de la Generalitat, Pere Aragonès, la consellera de la presidència, Laura Vilagrà, i la de Drets Socials, Violant Cervera.

La Taula es va constituir l’11 de juny de 2020 amb la voluntat d'abordar la urgència assistencial i la detecció de necessitats i prioritats per fer les recomanacions de canvi i millora a les administracions afectades i al Parlament en el marc del context actual de la pandèmia de la COVID-19. El 30 de juny de 2020 es va presentar una declaració que pretenia fixar les bases sobre les quals havien de girar el conjunt de mesures que caldria implementar per fer front a la situació sanitària, social i econòmica, que s'ha vist molt agreujada per la pandèmia. El 26 de novembre, el Síndic va convocar una reunió de la Taula amb els màxims representants del Govern al Palau de Pedralbes i els va fer arribar la detecció de necessitats observada durant els darrers mesos, i les prioritats i recomanacions de millora per afrontar la crisi generada per la pandèmia, que visibilitza problemes ja existents. Passades les eleccions del 14-F de 2021, el Síndic de Greuges, en nom de la Taula d’Emergència Social, va transmetre al govern el document per tal que es tingués en consideració en el Pla de legislatura.

El Síndic i la Taula d’Emergència Social constaten que transcorreguts set mesos des de la remissió al Govern, aquestes propostes, amb petits canvis, es mantenen íntegres.

Pel que fa a la situació d'emergència generada per la crisi, es destaca que cal assegurar que les persones afectades greument per la crisi tinguin les necessitats bàsiques cobertes de manera immediata, especialment en l'àmbit d'alimentació, habitatge i subministraments bàsics, i que s’ha d'assegurar la coordinació i la complementarietat entre administracions i també del tercer sector social.

Quant a les mancances estructurals que ha evidenciat la situació d'emergència, cal  considerar els serveis socials com a serveis essencials i valorar la seva contribució en l'estabilitat social per atendre necessitats bàsiques, detectar i prevenir situacions de maltractament i violència, i acompanyar i orientar les persones que ho necessiten, tot garantint una atenció presencial plena en tot moment. També cal evitar la fragmentació d'ajudes socials i garantir, de forma urgent i immediata, l’accés a prestacions per cobrir les necessitats bàsiques, com ara l’ingrés mínim vital i la renda garantida de ciutadania, i també l'acompanyament de les persones i de les famílies vulnerables creditores d'aquests ajuts.

I, pel que fa al paper del tercer sector social, s’insisteix que cal una regulació del finançament estable i transparent al tercer sector social, ja que desenvolupa funcions de servei públic, i que cal impulsar una llei del tercer sector social i una nova actualització en la tarifació dels serveis públics.

Back