The english version of this page is not available, you are viewing the catalan version

News

El Síndic demana al Parlament la creació d’una comissió d'investigació sobre els abusos sexuals a l'Església

24/01/2022

Les víctimes d’abusos tenen dret a la reparació

Les institucions públiques han d’assumir la seva responsabilitat, independentment que els casos hagin prescrit segons la llei penal o no

També ha presentat un informe sobre la difusió i ús de pistoles Taser entre les policies locals i els Mossos d’Esquadra

S'ha tramès l'informe a l'autoritat jeràrquica eclesiàstica, i també al Vaticà

El síndic ha comparegut a la Comissió del Síndic de Greuges del Parlament de Catalunya de forma telemàtica per als debats dels informes La prevenció i reparació dels abusos sexuals infantils per representants de l’Església catòlica, d’octubre de 2020, i l’informe Expansió, reglamentació i ús de les pistoles elèctriques entre les policies de Catalunya, de gener de 2021

La protecció davant l'abús sexual infantil ha estat un àmbit d'intervenció constant en l’actuació del Síndic. El febrer de 2019, el Síndic va emetre una resolució sobre les actuacions iniciades al voltant dels abusos sexuals infantils en institucions de l’Església catòlica, arran de les denúncies fetes públiques per possibles víctimes d’aquests abusos. En la resolució es posava de manifest la invisibilitat de l’abús sexual infantil, la corresponsabilitat de totes les administracions i la necessitat de la creació d’una comissió independent i externa presidida pel Síndic, amb experts reconeguts en la matèria, amb l’objectiu investigar els abusos sexuals a infants i adolescents en institucions catòliques a Catalunya.

La Comissió va rebre diverses queixes relacionades amb fets comesos per membres de diferents congregacions religioses i conclou que en institucions religioses a Catalunya en diversos moments s’han produït abusos sexuals contra infants i adolescents que han afectat diverses persones. L’estudi també conclou que, en general, la resposta de les congregacions religioses ha estat reactiva a la presentació de les queixes, en més o menys grau, i no hi ha hagut una actitud proactiva per conèixer ni investigar altres casos que es poden haver produït al si de la seva institució. Tampoc no hi ha hagut una disposició a establir vies de reparació a favor de les víctimes, amb alguna l’excepció puntual.

Actualment, els diversos bisbats amb seu a Catalunya i les congregacions religioses amb presència a Catalunya disposen de procediments adreçats a la prevenció de l’abús sexual infantil, en alguns casos amb l’elaboració de protocols i la creació de comissions específiques i bústies o telèfons d’atenció davant de possibles casos d’abús. S’han detectat diferències en els procediments adoptats per les diverses congregacions. Algunes han elaborat mecanismes amb un adequat suport professional especialitzat en la prevenció d’abusos, però en altres casos s’han detectat deficiències, com, per exemple, alguns enfocaments dels abusos sexuals, en què la prioritat sembla posada en la prevenció de riscos jurídics i la defensa jurídica de la institució davant de possibles denúncies.

Davant tot això, el síndic ha insistit que les institucions han de facilitar i promoure el descobriment de la veritat sobre els fets, sense que la prescripció, la mort del presumpte abusador o el fet que hagi deixat de ser membre de la institució les eximeixi d’aquesta responsabilitat. També ha manifestat que les víctimes tenen dret a la reparació i, davant d’aquest dret, les institucions públiques han d’assumir la seva responsabilitat, independentment que els casos hagin prescrit segons la llei penal o no.

També ha recordat en seu parlamentària la recomanació adreçada al Parlament de Catalunya per tal que es creï una comissió d’investigació dels casos d’abús sexual i maltractament a l’Església catòlica.

Expansió́, reglamentació́ i ús de les pistoles elèctriques entre les policies de Catalunya. Gener 2021

L’informe Expansió, reglamentació i ús de les pistoles elèctriques entre les policies de Catalunya tenia la finalitat d'actualitzar i d’ampliar les dades disponibles en l’informe de 2016 Les pistoles elèctriques com a dotació policial a Catalunya: elements per al debat, i de fer una nova diagnosi sobre l’expansió de l'ús que han fet d'aquests dispositius les policies locals de Catalunya, les conclusions que es desprenen de l'experiència de les que els han utilitzat, els treballs i les actuacions que s'han fet per adaptar-se a les noves recomanacions emeses pel Departament d'Interior, i les noves policies locals que han passat a tenir-ne. L’informe recollia un seguit de recomanacions a les quals el Departament d’Interior de la Generalitat va donar resposta l’abril de 2021.

En aquest sentit, el Departament d’Interior ha acceptat la recomanació que les policies locals han de disposar del corresponent protocol normalitzat de treball, tenint en compte que aquest ha d’establir les normes d’ús i també les normes, deontològiques amb relació a la utilització d'aquestes armes, i s’informa que ja s’han iniciat els treballs de redacció.

Respecte a la recomanació de modificar el protocol d'ús per tal que estableixi el nombre de vegades que es poden prémer com a garantia de seguretat, el Departament respon que establir-ne un màxim podria generar indefensió als funcionaris a l’hora de neutralitzar el perill. I pel que fa a la recomanació de prohibir-ne la utilització en cas de manifestacions i concentracions i en menors de 18 anys, el Departament ha respost que, la primera, ha estat incorporada en la Instrucció 4/2018, i quant a la segona, es comunica que se’n prohibeix l’ús en infants menors de 12 anys, i no menors de 18, com sol·licitava el Síndic.

Quant a les recomanacions de més formació, el Departament ha respost que l’Escola de Policia de Catalunya ha dissenyat dos paquets formatius de tres cursos: un adreçat als usuaris finals dels dispositius i un altre adreçat al seu personal formador.

I, pel que fa a la publicació de les diferents instruccions aprovades que regulen l'ús dels DCE, el Departament ha informat que des del moment que es van signar les dues instruccions se’n va publicitar el contingut en la web de la PG-ME.

Back