The english version of this page is not available, you are viewing the catalan version

News

El Departament de Drets Socials atén la recomanació de la síndica i escurçarà el termini de tramitació dels títols de família monoparental

15/09/2022

La demora en la tramitació dels títols de família monoparental és un dels temes recurrents en les queixes que rep la institució

Aquest títol és de gran ajut en l’accés a diversos serveis, i qualsevol endarreriment en la tramitació afecta les famílies, sobretot les dones

Fa temps que la institució del Síndic rep queixes de famílies monoparentals per la demora en les tramitacions de les sol·licituds d’alta o de renovació dels títols de família monoparental. Per resoldre aquest procediment, el Departament de Drets Socials disposa de sis mesos. Tanmateix, a criteri de la síndica, aquest termini és excessiu des del punt de vista del dret a una bona administració, sobretot si tenim en compte els avenços en la gestió telemàtica dels procediments administratius.

El Departament ha reconegut retards de fins a sis mesos, i els atribueix als endarreriments que s’arrosseguen des de la pandèmia. Aquests terminis són especialment preocupants des de la perspectiva de gènere, atès que la majoria de sol·licitants són dones, que tenen un risc de pobresa més elevat precisament per la seva situació de monoparentalitat femenina, la qual cosa afecta en última instància l’interès superior de l’infant que viuen en aquests nuclis.

El títol de família monoparental proporciona avantatges com ara descomptes en l’ús del transport públic o bé reduccions en el pagament de tributs, i qualsevol endarreriment en la tramitació afecta les famílies. El Decret 151/2009 estableix que els beneficis derivats de la possessió d’aquest títol es produeixen des del moment de la presentació de la sol·licitud. Tanmateix, les persones que s’han adreçat a la institució es queixen que durant el temps que l’Administració té per tramitar-lo no han pogut acreditar que eren famílies monoparentals i, un cop l’Administració ho ha reconegut, no han pogut gaudir retroactivament dels beneficis que els pertoquen

En aquest context, la institució del Síndic va demanar al Departament de Drets Socials que estudiés la possibilitat d’escurçar el termini de sis mesos a un, i que la sol·licitud serveixi de garantia per gaudir dels beneficis.

Aquest mes de setembre el Departament de Drets Socials ha comunicat a la institució que el seu objectiu és agilitar la gestió d’aquests títols perquè no calgui cap modificació de la normativa, i que ja s’estan impulsant canvis estructurals per obtenir el títol en un termini molt breu. També ha traslladat la seva voluntat que els avantatges i les bonificacions siguin aplicables des del primer moment. Per tot això, s’ha posat en marxa un pla pilot de descentralització a les oficines del territori amb l’objectiu que es puguin resoldre els expedients presencialment i de manera més àgil a fi de donar un millor servei a les persones.

Back