The english version of this page is not available, you are viewing the catalan version

News

La síndica veu un avenç en l’eliminació del vot pregat, però demana que s’estudiïn sistemes telemàtics alternatius per millorar les xifres de participació

11/10/2022

La LOREG establia des del 2011 que els ciutadans residents a l’estranger havien de sol·licitar la documentació electoral per exercir el dret de vot

La institució del Síndic de Greuges ha rebut nombroses queixes de ciutadans que no rebien la documentació a temps i no podien votar

És imprescindible que s’abordi definitivament la promulgació d’una llei electoral catalana

Des de l’any 2011 la institució del Síndic de Greuges ha rebut nombroses queixes de ciutadans residents a l’estranger perquè no han pogut exercir el seu dret de vot en uns comicis per les dificultats que els ha suposat el sistema de vot pregat.

La Llei orgànica del règim electoral (LOREG) establia que perquè aquestes persones poguessin votar havien d’estar inscrites en el Cens electoral de residents absents (CERA) i demanar per escrit que se’ls enviés la documentació necessària (fins l’any 2011 aquesta documentació s’enviava d’ofici a totes les persones inscrites en els registres de votants des de l’exterior).

Les queixes rebudes per la institució posaven de manifest nombroses incidències que feien que el sistema fos molt feixuc, i que els calendaris fixats per la LOREG eren massa ajustats. A més, el cúmul de tràmits que havien de fer aquests electors resultava dissuasiu i havia afectat els índex de participació –menys del 4% dels electors de l’exterior van votar en les eleccions catalanes del 2021, mentre que fins al 2010, abans de la vigència del vot pregat, la participació oscil·lava entre el 13% i el 30%.

Des d’aleshores, la institució del Síndic de Greuges ha demanat en diverses ocasions que s’eliminés el vot pregat i que s’introduís un sistema d’emissió de vot electrònic que permetés a qualsevol persona emetre el seu vot de manera remota independentment del lloc de residència amb menys tràmits i més seguretat. En aquest sentit, la síndica entén que la reforma de la LOREG publicada aquesta mateixa setmana és una bona notícia, ja que va en la línia de donar més garanties al dret de sufragi i afectarà en positiu els índex de participació. Tot i això, segueix insistint que seria molt profitós estudiar la possibilitat d’introduir mecanismes alternatius que permetin exercir el dret de sufragi actiu de manera telemàtica i d’una forma més senzilla per a l’elector. Per exemple, seria un avenç important que la inscripció en el CERA o la sol·licitud d’acreditació per poder votar es pogués fer telemàticament.

A més, la síndica recorda també que Catalunya és l’única comunitat autònoma que encara no disposa de llei electoral. Això impedeix que hi hagi una junta electoral catalana, que les circumscripcions electorals s’adeqüin a la realitat demogràfica de Catalunya o que les llistes electorals siguin obligatòriament paritàries. En aquest context, i amb l’objectiu de donar resposta a altres dificultats que presenta el sufragi actiu actualment, demana que en aquesta legislatura s’abordi definitivament la promulgació d’una llei electoral pròpia de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 56 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.

Back