The english version of this page is not available, you are viewing the catalan version

News

“El dret a l'habitatge ha de ser una realitat”

22/02/2023

El parc d’habitatge públic és absolutament insuficient per donar resposta a les necessitats de les persones

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya es compromet a augmentar el parc d’habitatge social els propers tres anys

Ahir, dimecres 22 de febrer, va tenir lloc a la seu del Síndic de Greuges de Catalunya la jornada “L’emergència en l’habitatge”, organitzada pel Fòrum de Síndics i Síndiques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya (en endavant, FòrumSD) i el Síndic de Greuges de Catalunya.

La jornada va ser inaugurada per la síndica, Esther Giménez-Salinas; la presidenta del FòrumSD, Dolors Vallejo, i la directora de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, Sílvia Grau.

La síndica va iniciar la seva intervenció explicant que una de les prioritats de la institució per a aquest mandat que comença és millorar la garantia del dret a l’habitatge, ja que és un dret bàsic i les dificultats d’accés efectiu a l’habitatge continuen sent un problema greu.

Les queixes en matèria d’habitatge rebudes per la institució s’han incrementat un 34% respecte del 2021. La majoria estan relacionades amb situacions d’emergència residencial –tant desnonaments com sol·licituds d’accés a un habitatge d’emergència social–; amb les subvencions i els ajuts a l'habitatge o al lloguer; amb l’accés, la conservació i el manteniment dels habitatges, o amb les conseqüències de l’ocupació d’un habitatge sense títol habilitant. Per tant, la dificultat principal per garantir el dret a l'habitatge és l’elevat preu de l'habitatge del mercat privat i la manca d'un parc d'habitatges destinat a polítiques socials que sigui suficient. Cal recordar que ni a Catalunya ni al conjunt de l'Estat espanyol el parc d’habitatge social no supera el 3% del parc d'habitatges construït.

En aquest sentit, la síndica va demanar a les entitats socials que facin públiques les històries personals que hi ha al darrera de cada situació; i a les administracions, que facin un esforç majúscul per trobar solucions per als problemes d'habitatge que afecten les persones més vulnerables.

Per la seva banda, la directora de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, Silvia Grau, va admetre la insuficiència del parc d’habitatge públic actual i es va comprometre a construir més habitatges els propers tres anys amb la finalitat de millorar la situació.

La presidenta del FòrumSD i síndica de Sant Boi, Dolors Vallejo, va voler posar en relleu la necessitat d’aprofitar les sinèrgies entre les diferents sindicatures i defensories de Catalunya i l’Agència de l’Habitatge per visibilitzar les problemàtiques amb què es troba la població.  

La sessió va comptar amb la participació de responsables en matèria d’habitatge de la Generalitat de Catalunya, com Francesc Ferrés, responsable d’ajuts personalitzats; Toni Algaba, cap d’Ofideute, o Sílvia Rosell, responsable de la Mesa d’Emergències. Tots ells es van centrar a explicar les polítiques d'habitatge que la Generalitat impulsa als municipis. També va intervenir un representant de l’Observatori DESC, Guillem Domingo, que es va centrar en el dret a l’habitatge com un dret subjectiu de les persones.

La institució del Síndic de Greuges de Catalunya fa temps que treballa el tema de l’habitatge i que demana que s’adoptin mesures per abordar-ne la problemàtica.

En primer lloc, la institució reclama que es desenvolupin unes polítiques d’habitatge més estructurals i a llarg termini, que permetin donar resposta a les necessitats d’habitatge futures. En aquest punt, demana que s'aprovi el Pla territorial sectorial d’habitatge, que ha de permetre establir una diagnosi de la situació actual i futura de l'habitatge, quantificar la demanda d’habitatge i definir els col·lectius que mereixen una atenció especial per poder implementar instruments i polítiques públiques per assolir els objectius prèviament fixats.

En segon lloc, a banda de treballar amb mesures a llarg termini, cal abordar ja un pla de xoc per donar una resposta efectiva a les situacions d’emergència residencial. En aquest punt és imprescindible un sistema àgil per valorar i resoldre les situacions d’emergència abans del termini d’un mes, i disposar de més habitatges de curta estada com a recursos residencials temporals.

En darrer lloc, es posa de manifest que cal una actuació preventiva, i no només reactiva, davant les situacions de risc de pèrdua de l'habitatge habitual. Per a això, cal potenciar les subvencions públiques per al pagament del lloguer que permetin a les persones més vulnerables assumir el cost del lloguer de l’habitatge habitual i evitar-ne la pèrdua.

L’organització conjunta d’aquesta jornada també és un exemple més de col·laboració entre les institucions de defensa de drets existents a Catalunya. Des del punt de vista de la síndica, el treball compartit amb les defensories locals és imprescindible per millorar l’atenció a les persones i garantir els seus drets.

Back