La version française de cette page n'étant pas disponible, vous avez été renvoyé à la version catalane

Dictamens

  • DICTAMEN 289/2017, de 19 d’octubre. Reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pel Sr. A, la Sra. B i el Sindicat IAC-CATAC, davant del Síndic de Greuges, pels danys i perjudicis derivats presumptament d’una vulneració de drets fonamentals per assetjament laboral

    Accés al document en format pdf

<<<1/0>>>