La version française de cette page n'étant pas disponible, vous avez été renvoyé à la version catalane

Pressupost 2018

Pressupost Síndic 2018

Execució pressupostària  (Situació de despeses a 31 de desembre)

Període mitjà de pagament 

Informe de la intervenció referit a l'execució pressupostària