La version française de cette page n'étant pas disponible, vous avez été renvoyé à la version catalane

Xarxes internacionals d'ombudsmans

El Síndic de Greuges de Catalunya és membre de diverses xarxes internacionals d'ombudsman i d'altres institucions de defensa de drets.

IOI (Institut Internacional de l'Ombudsman) 

La institució del Síndic és membre de l’Institut Internacional de l’Ombudsman (IIO) des del 1994. L’Institut agrupa defensors o ombudsman de vuitanta estats d’arreu del món. Des del 2008, Rafael Ribó és membre de la Junta Directiva Europea de l’IIO i des del 2016 és president d’aquesta junta, càrrec que ja havia ocupat del 2009-2012.

http://www.theioi.org/

ENOC (European Network of Ombudspersons for children) 
Xarxa europea de Defensories de la Infància

És una xarxa formada per institucions independents de defensa dels drets dels infants. Va ser fundada el 1997 i actualment en són membres 42 institucions de 34 estats. L'adjunta d'infància, Maria Jesús Larios, exerceix el càrrec de secretària des de l'octubre de 2014.

http://enoc.eu/

NEON (National Energy Ombudsman Network)
Xarxa europea de Defensories de l'Energia

Organització independent, formada pels defensors del poble i els serveis de mediació de l'energia. Té com a objectius primordials difondre els mecanismes alternatius de resolució de conflictes d’acord amb les recomanacions de la Comissió Europea i encoratjar la protecció dels consumidors. El Síndic n’és membre fundador.

http://www.neon-ombudsman.org/

IALC (International Association of Language Commissioners)
Associació Internacional de Comissionats de Llengua 

La missió d’aquesta xarxa, que és va constituir formalment a Barcelona l’any 2014, és fomentar i promoure els drets, la igualtat i la diversitat lingüístics arreu del món, i donar a suport als comissionats de llengua perquè puguin assolir els més alts nivells professionals.

http://languagecommissioners.org/

El Síndic també es membre o participa a les següents xarxes:

FIO (Federació Iberoamericana de l’Ombudsman)

http://www.portalfio.org/

AOMF (Association des Ombudsmans et Médiateurs de la Francophonie)

http://aomf-ombudsmans-francophonie.ideal-preprod.com/

AOM (Associació d’Ombusmans de la Mediterrània)

http://www.ombudsman-med.org/