La version française de cette page n'étant pas disponible, vous avez été renvoyé à la version catalane

Pacte i informes

El Pacte contra la segregació escolar

El Pacte és fruit de la necessitat d’arribar a un acord i compromís de país per combatre la segregació escolar. D'ençà de l'any 2017 el Síndic de Greuges ha estat treballant, en col·laboració amb el Departament d'Educació, amb la voluntat de promoure polítiques de lluita contra la segregació escolar des de la corresponsabilitat dels diferents actors que intervenen en l'àmbit educatiu.

El document inclou trenta actuacions i cent vuitanta-nou mesures concretes en nou àmbits que el Departament d’Educació es compromet a implementar, tant com es pugui, durant aquesta legislatura. Els ajuntaments que s’han adherit al pacte també assumiran durant els pròxims tres anys l’adopció de les mesures consensuades que pertanyin al seu marc competencial, i també els titulars dels centres concertats.

Totes les propostes estan adreçades al conjunt de centres que integren el Servei d’Educació de Catalunya i parteixen de la necessitat d’incrementar el pressupost en educació entorn del 6% del PIB, d’acord amb el que estableix la LEC.

Pacte contra la segregació escolar

Nota de premsa

Antecedents del Pacte

D'ençà de l'any 2008 el Síndic de Greuges ha estat treballant amb la voluntat de promoure polítiques de lluita contra la segregació escolar des de la corresponsabilitat dels diferents actors que intervenen en l'àmbit educatiu i ha publicat diversos informes en relació amb el tema.

La segregació escolar a Catalunya (maig 2008)

En tots, el Síndic ha demanat a les administracions una major implicació per lluitar contra la segregació escolar i avançar cap a un sistema educatiu que asseguri  la igualtat d’oportunitats, ja que considera que infrautilitzen el marc normatiu i les eines de política educativa disponibles.

La segregació escolar a Catalunya (I): la gestió del procés d’admissió d’alumnat (juliol 2016)

La segregació escolar a Catalunya (II): condicions d'escolarització (novembre 2016)

Comissió del Síndic – Debat Informes segregació escolar  (12/12/2016)

Informes del Pacte

En el marc del Pacte contra la segregació s'elaboren diferents informes amb l'objectiu d'aportar eines i anàlisis sobre el desplegament de les mesures previstes.

Propostes per a un nou decret i per a nous protocols d'actuació (novembre 2019)

Els centres educatius amb elevada complexitat davant la crisi derivada de la COVID-19 (maig 2020)

Informe sobre l'estimació del cost de la plaça escolar a Catalunya (juliol 2020)

Informe sobre el paper dels ajuntaments en la lluita contra la segregació escolar (març 2021)

Informe de detecció d’alumnat amb necessitats educatives específiques i ús de la reserva de places. Proposta de desplegament del DECRET 11/2021 (maig 2021)

Informe sobre l’educació inclusiva a Catalunya (setembre 2021)

Primer informe de balanç sobre la implementació del Pacte sobre la segregació escolar a Catalunya (març 2022)

La dotació de personal i la gestió d'equips educatius en els centres amb elevada complexitat (novembre 2022)

Pacte contra la segregació escolar a Catalunya. Informe de progrés sobre el desplegament del Decret 11/2021 (gener 2023)

Informe sobre La segregació escolar a Catalunya. Informe de progrés sobre el desplegament del Decret 11/2021 (gener 2024)