La version française de cette page n'étant pas disponible, vous avez été renvoyé à la version catalane

Actualitat

Setembre de 2021: El Síndic demana un tancament progressiu i una transformació dels centres d’educació especial per fer efectiu el model d’educació inclusiva a Catalunya

Maig de 2021: El Síndic proposa els criteris bàsics per a un nou protocol que incrementi la detecció d’alumnat amb necessitats educatives específiques per promoure’n l’escolarització equilibrada

Març de 2021: El Síndic considera que cal un esforç més gran dels ajuntaments en la lluita contra la segregació escolar

Juliol 2020: L'estudi de la plaça escolar posa de manifest l'infrafinançament del sistema en conjunt

Maig 2020: El Síndic recomana activitat lectiva presencial per garantir els aprenentatges i combatre les desigualtats

Novembre 2019: El Síndic lliura al Departament d’Educació el document del Pacte amb les mesures per al nou decret d’admissió d’alumnat

Maig 2019: El Síndic i el Departament d'Educació constitueixen la Comissió de Seguiment del Pacte contra la segregació escolar

Març 2019: El Departament d’Educació i més d'un centenar d'ajuntaments i agents de la comunitat educativa signen el Pacte contra la segregació escolar impulsat pel Síndic

Juliol 2018: El Síndic impulsa la represa del pacte contra la segregació escolar

Juliol 2017: El Síndic proposa a la comunitat educativa la signatura del pacte contra la segregació escolar a principis del curs 2017-18

Desembre 2016: El Síndic reclama que es redueixi la segregació escolar per millorar el rendiment acadèmic de tot l'alumnat

Novembre 2016: El Síndic recomana mesures per combatre la segregació escolar impulsant la igualtat d’oportunitats

Juliol 2016: El Síndic constata que la segregació escolar erosiona el principi d’equitat, i proposa canvis en l’admissió i en l’oferta

Maig 2008: El Síndic denuncia que l’Administració no aprofita prou el marge d’actuació que té per combatre la segregació escolar