La version française de cette page n'étant pas disponible, vous avez été renvoyé à la version catalane

Actualités

Suggeriment relatiu a l'aplicació incorrecta de les tarifes per part de les empreses elèctriques

10/11/2000

El Departament d'Indústria, Comerç i Turisme ha acceptat la resolució del Síndic de Greuges per la qual suggereix que, quan es constata alguna incorrecció en els càlculs o en l'aplicació de les tarifes autoritzades en matèria d'escomeses, verificació i connexió de les instal·lacions, es trameti l'informe a l'empresa subministradora, per tal que adopti les mesures pertinents. Fins ara, la Direcció General d'Energia davant la denúncia d'un usuari es limitava a elaborar l'informe i notificar la seva resolució només al denunciant, en tant que les seves competències només abasten la constatació de la irregularitat en els cobraments i no es pot ordenar a les empreses subministradores, mitjançant un acte administratiu, la devolució dels cobraments indeguts. El Síndic de Greuges va considerar que la constatació a la qual es referia l'esmentat Departament no tenia cap efecte pràctic si només es comunicava a l'usuari que havia presentat la reclamació, en el sentit que dels informes emesos no se'n derivava cap actuació de l'Administració, si més no, per tal de palesar a l'empresa subministradora la incorrecció dels seus càlculs. Tot i això, la possible reclamació de les quantitats abonades de més, en el cas que la companyia elèctrica no acceptés les consideracions de l'Administració, s'haurà de substanciar davant la jurisdicció civil.

Retour