La version française de cette page n'étant pas disponible, vous avez été renvoyé à la version catalane

Actualités

Assistència de la Institució del Síndic de Greuges a la reunió anual d'ENOC (european network of ombudsmen for children, xarxa europea de defensors dels infants)

13/11/2000

Els dies 25, 26 i 27 d'octubre va celebrar-se a Brussel·les la reunió anual d'ENOC, l'European Network of Ombudsmen for Children. És la tercera reunió anual després de la seva creació, el juny de 1997 a Trondheim (Noruega). Actualment són membres d'ENOC les institucions de defensa dels drets humans o de defensa dels drets dels infants de: la Comunitat Flamenca de Bélgica, la Comunitat Francesa de Bélgica, França, Islàndia, Suècia, Austria, Dinamarca, Comunidad de Madrid, Noruega, Portugal, Macedònia, Regió de Moscú i Catalunya. Van participar-hi també dos representants d'UNICEF, institució que ha assumit la secretaria permanent d'ENOC des de la seva posada en marxa; el director del Centre de Drets dels Infants de Gant; un representant d'EURONET, xarxa de ONG's per a la defensa dels Drets dels Infants prop de la Unió Europea; el driector regional d'UNICEF per a Europa i un membre del Comité dels Drets dels Infants de Ginebra (CRC). Temes que més preocupen a les institucions de garantia no jurisdiccional dels drets dels infantils Es constata que hi ha una important convergència en els temes que més preocupen als membres d'ENOC, malgrat les diferents circumstàncies en que es troben els infants a cada país: menors extrangers no acompanyats; doble victimització dels infants objecte d'abús sexual o de maltractament físic, sobretot pel que fa als procediments judicials; fracàs escolar i absentisme en l'ensenyament secundari; infants fills de mares que compleixen penes de presó que conviuen amb elles; la participació dels infants en l'entorn social en què viuen. Conclusions i propostes 1. Demanar l'establiment del dia 20 de novembre com a dia internacional de l'infant, atès que es constata una diversificació de celebració de dies de l'infant en cada país. 2. Escriure un manifest per demanar als estats europeus la garantia de la tutela de l'estat i de les mesures de protecció a què tots els infants tenen dret. 3. Proposar a tots els països europeus que encara no tenen defensor dels drets dels infants, l'establiment d'aquesta institució, amb la fórmula organitzativa que estimin més adient. 4. Crear dues Comissions per treballar temes referents a ENOC, al seu funcionament, a la seva estructura i als estàndards mínims d'una institució per ser-ne acceptat com a membre.

Retour