La version française de cette page n'étant pas disponible, vous avez été renvoyé à la version catalane

Actualités

Publicació en anglès de les declaracions dels defensors dels infants en relació amb la pressió comercial sobre els infants

13/11/2003

Es publiquen en anglès, com a documents adjunts, les declaracions efectuades pels defensors dels infants en relació amb la demanda de més protecció per disminuir la pressió comercial sobre els menors.

Retour