La version française de cette page n'étant pas disponible, vous avez été renvoyé à la version catalane

Actualités

L'acreditació dels domicilis en la matriculació als centres d'ensenyament

10/09/2004

Coincidint amb la visita a la seu de la institució de la consellera d'Educació, Marta Cid, el Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, acompanyat per l'adjunt per a la defensa dels drets dels infants, Jordi Cots, han expressat a la consellera la seva preocupació i les seves reflexions pels problemes i queixes sorgits arran del procés de matriculació als centres escolars que fan referència al domicili dels futurs alumnes. Una problemàtica que arriba cada any al Síndic i a la qual aquest ja s'ha referit en diferents informes des de l'any 1996.

El Síndic creu que s'haurien d'establir nous mecanismes perquè en cas de conflicte es pugui dirimir amb seguretat sobre la veracitat de la informació aportada pels pares dels futurs alumnes, sobretot pel que fa al domicili familiar.
El Síndic considera també que s'han de buscar mecanismes àgils de col·laboració per part de les administracions implicades -ajuntaments i Departament d'Educació- perquè puguin resoldre tots els conflictes plantejats durant el període de matriculació i abans de setembre, mes d'inici del curs escolar.
Valora positivament la intenció del Departament de modificar les formes d'acreditar la realitat del que es declara per intentar evitar al màxim el frau, però recorda que la normativa actual ja preveu mecanismes, fins ara poc utilitzats.
El Síndic recorda també que el dret a escollir escola no és mai un dret absolut i il·limitat ja que els centres educatius vénen condicionats per la seva capacitat, les seves instal·lacions i pel nombre de famílies que volen portar-hi els seus fills.

Retour