La version française de cette page n'étant pas disponible, vous avez été renvoyé à la version catalane

Actualités

El Síndic de Greuges demana ampliar els organismes a supervisar

03/12/2004

El Síndic de Greuges ha presentat avui al Parlament les seves propostes sobre la reforma de l'Estatut en relació amb la institució. Entre altres propostes, el Síndic ha demanat ampliar la seva capacitat de supervisió a qualsevol organisme que gestioni serveis públics o d'interès general a més de l'Administració de la Generalitat i la local, com ja té reconegut. També proposa garantir l'exclusivitat en l'exercici d'aquestes funcions davant del Defensor del Poble.

La possibilitat de dictaminar sobre iniciatives legislatives en tràmit en relació amb matèries de la seva competència, el reconeixement del Síndic com a institució de protecció i defensa dels drets dels ciutadans així com també el reconeixement de l'autonomia reglamentària i pressupostària de la institució són altres propostes que el Síndic demana incloure en el projecte de nou Estatut.
El Síndic també ha presentat diverses propostes relatives al reglament del Parlament que fan referència a canvis i millores en les compareixences del Síndic a la cambra i la presentació dels informes, entre altres qüestions.

Conveni amb els Síndics i defensors locals
El pròxim dia 20 de desembre, el Síndic de Greuges de Catalunya signarà un conveni de col·laboració amb els síndics i defensors locals amb l'objectiu de millorar i l'atenció als ciutadans, segons ha informat avui al Parlament el Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó. El conveni permetrà que els ciutadans que presentin una queixa davant del Síndic de Greuges de Catalunya siguin informats de la possibilitat de presentar la seva queixa davant del Síndic o Defensor local. També s'intercanviarà informació entre els Síndics locals i i es donarà suport als síndics locals en formació, assessorament jurídic, fomentant el treball en xarxa. El Síndic de Greuges de Catalunya tindrà una relació especial amb la Síndica de Barcelona atesa la problemàtica específica de la ciutat. En un primer moment aquestes relacions especials passaran pel suport i la tramesa d'informació i col·laboració per a la posada en funcionament de la seva oficina.

Retour