La version française de cette page n'étant pas disponible, vous avez été renvoyé à la version catalane

Actualités

Publicació en aquesta web de l'Informe del Síndic de Greuges al Parlament de Catalunya de l'any 2004

09/03/2005

La Mesa del Parlament va ordenar ahir la publicació de l'informe anual del Síndic de Greuges de Catalunya, lliurat pel mateix Síndic, Rafael Ribó, al president del Parlament, Ernest Benach, el passat dia 7. La totalitat del seu contingut el trobareu en aquesta web, en l'apartat de Informes, Informes anuals.

Retour