La version française de cette page n'étant pas disponible, vous avez été renvoyé à la version catalane

Actualités

El síndic municipal de Gavà signa un conveni de col·laboració amb el síndic de greuges

19/04/2006

El síndic de greuges, Rafael Ribó, ha signat amb el síndic municipal de greuges de Gavà, Pere Marrugat, un conveni de col·laboració igual al que que ja té amb la majoria de defensors locals de Catalunya.

Gràcies a aquest conveni, les persones que presenten una queixa al Síndic sobre una administració local que tingui defensor propi són informades de la possibilitat de poder presentar aquesta queixa davant del síndic o defensor local. Així mateix, els defensors locals fan arribar al Síndic les queixes que els hagin presentat i que facin referència a altres administracions que no siguin la local. En aquests casos, els síndics i defensors locals poden incorporar un informe propi per a col·laborar en la tramitació de la queixa.

El Síndic Municipal de Greuges de Gavà s'uneix així als 29 síndics i defensors municipals que ja han signat el seu conveni de col·laboració amb el Síndic de Greuges de Catalunya.

La signatura del conveni que s’ha efectuat a l’Ajuntament ha estat presidida per l’alcalde de Gavà, Joaquim Balsera. El pròxim dia 26 d’abril, el síndic, Rafael Ribó es desplaçarà a Ulldecona, on firmarà el conveni amb la síndica local d’aquesta localitat.

Retour