La version française de cette page n'étant pas disponible, vous avez été renvoyé à la version catalane

Actualités

La reunió internacional d’Ombudsman decideix potenciar la promoció i l’extensió dels defensors arreu del món

06/10/2006

L'Institut Internacional de l'Ombudsman (IOI) incrementarà els seus recursos i la seva organització amb l'objectiu de potenciar i estendre la figura i la institució de l'Ombudsman arreu del món. Aquest ha estat un dels acords que ha pres la junta mundial de l'Institut, reunida a Barcelona els dies 4,5 i 6 d'octubre.

Un defensor que supervisi l'administració i vetlli pels drets de les persones ajuda a reforçar la democràcia i és una institució cabdal, sobretot en estats amb poca tradició democràtica.
Amb l'objectiu d'estendre la figura de l'ombudsman, l'IOI no només es consolidarà com el referent mundial sinó que arribarà a acords amb altres institucions o associacions per sumar complicitats a l'hora de defensar els drets de les persones.
En els últims temps, membres de l'IOI han assessorat alguns parlaments, com ara els de Jordània o Turquia en la redacció d'una llei, primer pas per crear posteriorment l'oficina i la figura del defensor. El Síndic també ha portat a terme una acció similar, en aquest cas assessorant les autoritats de Sèrbia.

Retour