La version française de cette page n'étant pas disponible, vous avez été renvoyé à la version catalane

Actualités

El Síndic demana més recursos per lluitar contra el bullying als centres escolars

19/12/2006

El síndic de greuges ha presentat un informe extraordinari sobre convivència i conflictes als centres educatius en el qual demana que l'Administració catalana dediqui més recursos a la prevenció dels conflictes en els centres escolars i a la formació de professionals en l'àmbit de la detecció i la intervenció de casos d'assetjament escolar.

Es destaca també la importància de la mediació com a mecanisme de resolució de conflictes, els perills associats a la judicialització excessivament precipitada que experimenten alguns casos i l'enfortiment dels mecanismes de participació de la comunitat educativa com a millor estratègia per a la prevenció de situacions conflictives als centres escolars. L'informe ha estat lliurat al President del Parlament, Ernest Benach, per a la seva tramesa i discussió a la Comissió del Síndic de Greuges del Parlament de Catalunya. Posteriorment, ha estat presentat en roda de premsa per part del síndic, Rafael Ribó, acompanyat per l'adjunt d'infants, Xavier Bonal. Amb el títol Convivència i Conflictes als centres educatius, l'informe s'origina a partir de les queixes rebudes al Síndic de Greuges sobre aquests temes i a partir de les actuacions dutes a terme per la mateixa institució. El treball ha estat realitzat de manera coordinada amb un informe sobre la mateixa temàtica, realitzat per l'Ararteko (Defensor del Poble del País Basc), el qual també es presenta avui a la seu del Parlament basc.L'informe del Síndic es centra en les relacions de convivència i confrontació en els centres educatius d'ensenyament secundari. Analitza el conjunt de factors escolars que incideixen en els millors o pitjors climes escolars, la tipologia de conflictes més freqüents, les situacions de vulnerabilitat que pateixen determinats alumnes i els mecanismes de gestió de conflictes que utilitzen els diferents centres educatius.

Retour