La version française de cette page n'étant pas disponible, vous avez été renvoyé à la version catalane

Actualités

El Síndic recomana a l’Ajuntament de Barcelona més control del soroll a les obres nocturnes de l’AVE

29/05/2007

Ribó ha recomanat a l'Ajuntament que verifiqui si les obres són les estrictament necessàries i si s'apliquen mesures per minimitzar l'impacte acústic. El mes de gener el Síndic ja va fer una primera recomanació al consistori .

L'Ajuntament va atendre la recomanació del Síndic, en què li demanava més implicació en el control de les obres que executa l'ens estatal ADIF, i va informar que s'havia posat en marxa un protocol d'actuació entre la Guàrdia Urbana i la direcció d'infraestructures del mateix l'Ajuntament, que té un vigilant a peu d'obra per seguir els treballs nocturns. També s'ha instaurat una reunió setmanal entre representants municipals, la direcció de l'obra i el contractista per tractar les incidències sorgides i per preveure les actuacions futures que poden generar soroll.Segons l'Ajuntament, aquest control més alt ja ha propiciat actuacions concretes com el canvi de lloc dels grups electrògens per allunyar-los dels habitatges més propers i la paralització d'algun treball nocturn sorollós no anunciat en la reunió setmanal. Malgrat aquestes mesures han continuat arribant queixes de veïns al Síndic de treballs nocturns molt sorollosos efectuats amb maquinària pesant que impedeixen el descans. És per això que ha insistit a l'Ajuntament que extremi el control de les obres.

El Síndic ha recomanat també informar de la posada en marxa del protocol d'actuació de control dels treballs nocturns a les entitats del barri perquè ajudin a difondre'l. Una altra mesura de difusió podria ser distribuir una nota informativa a les bústies dels immobles directament més afectats. Això permetria conèixer-ne de primera mà el funcionament, especialment la coordinació entre la Guàrdia Urbana i el vigilant nocturn.El Síndic s'ha dirigit també al Departament de Política Territorial i Obres Públiques perquè reclami a l'ens estatal ADIF, responsable de les obres, un informe sobre els treballs en horari nocturn.

Retour