La version française de cette page n'étant pas disponible, vous avez été renvoyé à la version catalane

Actualités

El Síndic recomana un canvi normatiu perquè una parella de pensionistes no perdin poder adquisitiu en atorgar-se una pensió no contributiva al cònjuge

24/07/2007

El Defensor de les Persones es va interessar pel tema en rebre una queixa que exposava que en ser atorgada a la dona una pensió no contributiva a la qual tenia dret, l'home perdia el complement per cònjuge a càrrec i provocava una disminució en els ingressos de la família de 34 euros.

Tenint en compte el baix import de les pensions públiques mínimes i amb la finalitat de no frustrar les expectatives dels pensionistes i evitar una sensació de desencís, el Síndic suggereix al Defensor del Poble que proposi la modificació dels successius Reials Decrets de revalorització de les pensions, perquè en el cas que un cònjuge comenci a cobrar una pensió no contributiva en cap cas aquesta nova pensió pugui ser inferior al complement retirat.

Retour