La version française de cette page n'étant pas disponible, vous avez été renvoyé à la version catalane

Actualités

El Síndic vetllarà per la defensa dels drets dels afectats per l'apagada elèctrica de Barcelona

24/07/2007

L'actuació del Síndic incidirà especialment en la defensa del dret a rebre una compensació pels danys i perjudicis soferts, i que aquesta sigui adequada a l'afectació real que s'hagi produït. 

El sindic també té previst seguir amb interès les actuacions iniciades per l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat per establir les causes de l'apagada electrica i per determinar les responsabilitats que se'n puguin derivar. Des de que va tenir lloc la incidència, el Síndic ha estat en contacte amb els responsables de l'empresa Fecsa-Endesa, per tal de fer un seguiment del cas, i també per establir els mecanismes de col·laboració necessaris que permetessin orientar adequadament a les persones afectades sobre on adreçar-se per obtenir la informació necessària, i també sobre les gestions a realitzar per a la presentació de les reclamacions a què pugui donar lloc aquest incident.

Retour