La version française de cette page n'étant pas disponible, vous avez été renvoyé à la version catalane

Actualités

El Síndic suggereix al departament d’Interior evitar de citar els menors d’edat en les rodes de reconeixement

20/08/2007

Tot i que no s'aprecia cap irregularitat en la citació d'un menor d'entre 16 i 18 anys perquè aquesta possibilitat està permesa per la normativa vigent, el Síndic considera que s'ha de tenir en compte la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets dels Infants. Segons aquesta, en qualsevol acció relacionada amb un infant presa per un estament públic o privat, la primera consideració ha de ser "el major interès de l'infant".

És per això que considera que els contactes de les persones menors d'edat amb els sistemes de control de l'Estat haurien de ser els mínims a fi d'evitar efectes negatius sobre aquests.
En una carta tramesa al departament d'Interior, el síndic, Rafael Ribó, també proposa estudiar la conveniència d'informar els pares o tutors dels nois citats mentre aquests no siguin majors d'edat.

Retour