La version française de cette page n'étant pas disponible, vous avez été renvoyé à la version catalane

Actualités

El Síndic demana estendre les millores al Registre Civil de Barcelona a altres registres de grans municipis

27/12/2007

Les millores acordades entre el departament i el ministeri de Justícia pel que fa al Registre Civil de Barcelona són, entre altres, ampliar a la tarda l'horari d'atenció al públic, la posada en marxa d'un nou sistema d'atenció que faciliti l'obtenció de certificats per via telemàtica i el reforç i la formació del personal.

La recomanació del Síndic s'emmarca en una actuació d'ofici oberta on ha agrupat les 30 queixes rebudes sobre els registres civils i ha demanat informació al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i al departament de Justícia sobre les mancances exposades pels ciutadans que es venen repetint en els últims anys .
Les queixes constaten que aquests registres han de prestar un servei en uns espais que no són els adequats, amb manca de mitjans materials i a més han vist incrementada notablement les seves funcions en els últims anys, principalment en l'àmbit de l'immigració. Els registres de Terrassa, Cornellà, L'Hospitalet, Sabadell, Vilanova i la Geltrú, Sant Cugat i Rubí són dels que el Síndic ha rebut queixes a més del de Barcelona i del Registre Civil Central de Madrid. Aquestes últimes han estat traslladades al Defensor del Pueblo.
Cues interminables, horari reduït d'atenció al públic, manca de personal, barreres arquitectòniques, necessitat de reorganització de l'oficina judicial, tracte inadequat del personal, etc, són algunes de les mancances detectades. En alguna ocasió ha estat la mateixa magistrada encarregada d'un registre o la sala de govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, a través dels seus acords, qui han denunciat els dèficits i mancances de les oficines.

Retour