La version française de cette page n'étant pas disponible, vous avez été renvoyé à la version catalane

Actualités

El Síndic recomana parar el desnonament d'una persona amb discapacitat

11/01/2008

El Síndic de Greuges s'ha dirigit a la presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya perquè valori la possibilitat de paralitzar el procés de desnonament del pis on viu una persona discapacitada, a Cornellà. El defensor de les persones demana que aquesta aturada sigui efectiva fins que es resolgui el recurs presentat contra la sentència judicial que insta al desnonament.

En l'apartat de fonaments jurídics de la sentència, contra la qual s'ha recorregut, s'esmenta que una persona afectada amb un grau de minusvalidesa del 65% no pot ser objecte d'un desnonament quan es tracta, com és el cas, de contractes de renda antiga que finalitzen perquè n'ha transcorregut la vigència.
Durant el judici, l'afectat no va poder acreditar la discapacitat perquè no se li va designar advocat d'ofici fins quatre dies abans de la vista, i dos d'aquests dies eren festius.

Retour