La version française de cette page n'étant pas disponible, vous avez été renvoyé à la version catalane

Actualités

El Síndic insta a regular el buit legal dels centres que atenen infants de 0-3 anys

02/05/2007

Malgrat l'anunci fet per la Generalitat que dictaria una ordre per exigir que tots els centres tinguin una autorització, actualment no hi ha cap administració pública que assumeixi el control i la supervisió del funcionament d'aquest tipus de recursos. Ribó ha fet aquestes consideracions durant  la presentació de l'Informe 2006 en el Ple del Parlament.

Molts centres tenen llicències d'activitats diverses i, en realitat, funcionen com a veritables llars d'infants amb noms com ara ludoteques i sense cap supervisió educativa. Per Ribó, aquesta falta de supervisió col·loca els infants i les seves famílies en una situació de desprotecció. Aquesta cirumstància atempta clarament un dret, reconegut en la Convenció dels drets dels infants, en el sentit que l'Administració ha d'assegurar que els serveis i els equipaments responsables de l'atenció als infants compleixin les normes establertes i que se'n faci una supervisió professional. La situació és especialment greu, atès que han arribat al Síndic alguns casos en què s'han denunciat possibles maltractaments a infants. Aquest buit legal en dificulta la investigació i l'actuació de l'Administració.

Retour