La version française de cette page n'étant pas disponible, vous avez été renvoyé à la version catalane

Actualités

El Síndic recomana un nou pla de creació de places públiques d’escola bressol i la millora de les condicions d’accés

04/09/2007

Rafael Ribó i l'adjunt per a la Defensa dels Drets dels Infants, Xavier Bonal, han fet aquesta proposta en el transcurs de la presentació de l'informe extraordinari "L'escolarització de 0 a 3 anys a Catalunya".

El síndic de greuges, Rafael Ribó, ha recomanat la definició d'un nou pla de creació de places públiques d'escola bressol per al període 2008-2012 que doni continuïtat al pla vigent i que es plantegi objectius d'escolarització superiors als compromesos fins ara (municipis de fins a 20.000 habitants, més del 30%, municipis de 20.000 a 50.000 habitants, més del 25%, i municipis de més de 50.000 habitants, més del 20%).

També ha suggerit una taxa pública mínima obligatòria de places d'escola bressol i llars d'infants públiques, per posar fi a l'actual manca de places. Malgrat el pla vigent de creació de 30.000 places durant el període 2004-2008, engegat pel Govern, la demanda de places continua sent superior a l'oferta i tot fa pensar que a curt termini no es canviarà la tendència, atesos alguns indicadors com ara l'augment de la natalitat o l'increment de la taxa d'activitat femenina.

A diferència del primer, el nou pla hauria de tenir en consideració les dades reals sobre la demanda existent no coberta. El reconeixement de la demanda no satisfeta és important per planificar l'oferta de places i implicar les administracions competents en la gestió de les necessitats existents.

Necessitat de millorar les condicions d'accés
L'informe posa de manifest l'existència de desigualtats socials en l'accés a l'educació i constata que els infants de famílies amb més capital cultural i econòmic són els que estan més escolaritzats. La falta d'oferta de places públiques i els costos de les llars d'infants expliquen aquestes desigualtats.

Retour