La version française de cette page n'étant pas disponible, vous avez été renvoyé à la version catalane

Actualités

Consideracions en relació amb la informació electoral en blocs en els mitjans de comunicació públics i la imposició d'un senyal de comunicació per part dels partits en actes electorals

20/01/2005

Una queixa dels comitès professionals i dels comitès d'empresa de set mitjans de comunicació públics de Catalunya han portat el Síndic a fer un estudi i efectuar una sèrie de consideracions sobre la informació electoral en blocs i la imposició d'un senyal de comunicació per part dels partits polítics en actes electorals.

Els promotors de la queixa consideraven que aquestes dues problemàtiques limitaven la seva activitat periodística i, en conseqüència, el dret d'informació dels ciutadans en els períodes de campanya electoral.
Després d'estudiar les dues qüestions, el Síndic considera que el debat de totes les parts implicades, en un període sense convocatòries electorals previstes, pot ajudar a acordar unes pautes d'actuació que esdevinguin més respectuoses amb tots els valors en joc, més concretament, amb l'objectiu darrer que tots perseguim: formar una opinió pública lliure.

Informació electoral en blocs
Assegurar la neutralitat dels mitjans de comunicació en el tractament de les campanyes electorals és el mecanisme menys determinat per la llei que ha de concretar la intervenció positiva dels poders públics per ordenar els mitjans de comunicació a fi que, a través d'aquests, la informació pugui complir la seva finalitat institucional de formar una opinió pública lliure. França, Portugal Itàlia i la Gran Bretanya, entre d'altres, són estats on existeixen unes regles adreçades a assegurar la presència i la possibilitat d'expressió per part de totes les forces polítiques.
A Catalunya, en campanya electoral, la regla consisteix a imposar uns criteris generals del repartiment de temps dedicat a cada partit a raó dels resultats obtinguts en les eleccions anteriors.
Tot i que podria afirmar-se que el pluralisme intern ja s'aconsegueix mitjançant l'atribució d'espais gratuïts de propaganda electoral, s'ha de reconèixer també que la informació política a les campanyes electorals es du a terme de forma primordial a través dels espais informatius, i garantir el pluralisme en aquests espais és una forma de fer realitat un element bàsic de la democràcia.
Tot i ser una mesura necessària cal vetllar perquè aquesta sigui el menys lesiva possible del dret de la informació dels professionals dels mitjans públics. És per això que creiem que es podria valorar la possibilitat que els acords haurien d'incloure fórmules més flexibles que lesionessin al menys possible el dret a la informació.

La imposició d'un senyal de comunicació
La limitació de la informació en aquest cas no la imposa una entitat pública sinó un partit polític que impedeix l'accés de les càmeres de televisió als recintes públics on realitzen els actes de campanya, i ofereix a canvi el senyal de comunicació que ell mateix elabora. El Síndic considera que aquesta limitació del dret de la informació no té una justificació objectiva, ni persegueix la realització de cap altre valor o principi constitucional.
Recorda també que els partits polítics estan obligats a respectar en la seva conducta els valors constitucionals, entre els quals es troba el respecte a l'exercici del dret a la informació.

Retour