La version française de cette page n'étant pas disponible, vous avez été renvoyé à la version catalane

Actualités

El Síndic demana informació a Educació sobre la creació de centres per atendre alumnat immigrant

18/01/2008

El Síndic de Greuges ha obert una actuació d'ofici i ha demanat informació al departament d'Educació per conèixer l'abast i les condicions d'aplicació dels nous centres per atendre l'alumnat immigrant d'incorporació tardana.

En concret, el defensor de les persones vol saber els motius que fonamenten l'adopció d'aquesta mesura, la previsió de creació d'aquests centres, la seva ubicació, les seves característiques (titulació dels professors, currículums impartits, alumnes afectats, transició als centres ordinaris) i el temps d'estada previst abans de la incorporació en centres ordinaris. El Síndic també ha demanat al departament una valoració del funcionament de les aules d'acollida i els seus resultats.

L'atenció de l'alumnat és una de les qüestions que preocupen al defensor de les persones, que està ultimant un informe extraordinari sobre segregació escolar que presentarà pròximament al Parlament.

Retour