La version française de cette page n'étant pas disponible, vous avez été renvoyé à la version catalane

Actualités

El Síndic denuncia la manca de resposta d’un ajuntament a una queixa d’admissió escolar

31/03/2008

L'Ajuntament d'Esponellà (Pla de l'Estany) no ha respost als requeriments del Síndic amb relació a una queixa referent als procediments d'admissió a l'escola bressol del municipi en el curs 2006-2007.

Després de rebre la queixa el juliol de 2006, el Síndic va adreçar-se al departament d'Educació i a l'Ajuntament d'Esponellà. El Departament va informar el defensor de les persones, però la manca de resposta de l'Ajuntament, malgrat les cinc reiteracions fetes , ha impedit al Síndic acabar de tramitar la queixa a causa d'aquesta falta de col·laboració.
La llei del Síndic preveu que les administracions han de respondre els seus requeriments en un termini de quinze dies.
Així mateix també estableix que el Síndic de Greuges pot fer públic el nom de les persones i els departaments, els organismes o les entitats que obstaculitzin l'exercici de les seves funcions, i també destacar aquesta actuació en l'Informe anual al Parlament o comunicar-la a la mateixa Comissió parlamentària.

Retour