La version française de cette page n'étant pas disponible, vous avez été renvoyé à la version catalane

Actualités

El Síndic recomana que es pugui revocar la llicència als apartaments en el cas que provoquin molèsties

05/05/2008

Rafael Ribó, ha fet arribar a l'Ajuntament de Barcelona una recomanació en la qual proposa que la llicència municipal d'activitat que han de tenir els apartaments turístics pugui ser revocada en el cas que la Guàrdia Urbana comprovi que els ocupants del pis provoquen molèsties reiterades als veïns.

Actualment el Síndic té en tràmit set queixes sobre aquesta problemàtica i per això ha enviat un seguit de consideracions a l'Ajuntament de Barcelona.
El Defensor de les persones especifica que els estatuts de les comunitats de propietaris poden establir limitacions i, fins i tot, prohibicions de determinats usos dels espais privats de l'edifici que, en el cas de no ser respectades, es poden fer valer en els Tribunals. El Síndic recorda a l'Ajuntament que per mitjà de l'aprovació de diferents plans d'usos pot decidir en quines zones del municipi no admet l'ús turístic dels habitatges i en quines zones sí l'admet però subjecte a determinades condicions, com ara les limitacions percentuals.

Retour