La version française de cette page n'étant pas disponible, vous avez été renvoyé à la version catalane

Actualités

El síndic denuncia els retards en l’aplicació de la llei de la dependència

07/05/2008

Tot i tenir en compte la complexitat del procés i el nombre de sol·licituds presentades, Ribó considera que no es pot deixar de denunciar el retard, que fins i tot admet la mateixa Administració, a fer efectiva la llei.

Aquests problemes han provocat que durant el 2007 haguessin arribat 20 queixes al Síndic, nombre que s'ha quadruplicat en els quatre primers mesos de 2008.El síndic ha explicat l'Informe 2007 en el Ple del Parlament.

La majoria de les queixes presentades amb relació a l'aplicació de la llei planteja la disconformitat pels retards en la valoració de la situació de dependència. A aquests retards s'hi afegeix la lentitud a fer efectives les ajudes, que perjudica l'accés de les persones amb dependència a gaudir dels drets que tenen reconeguts per la Llei.
La llei de la dependència ha estat un dels tems que Ribó ha destacat en la seva compareixença en el Ple del Parlament per explicar l'Informe 2007 de la institució.

Les actuacions del Síndic augmenten un 10% respecte al 2006
Les actuacions del Síndic durant l'any 2007 han augmentat un 10,4% respecte a l'any anterior. En total han estat 21.794 actuacions distribuïdes entre 5.299 queixes (24%), 96 actuacions d'ofici (0,44%) i 16.399 consultes (75%).
Si se suma el nombre d'afectats en les queixes rebudes amb el de les consultes ateses -tot considerant les consultes de caràcter unipersonal- es pot afirmar que el Síndic ha atès 37.347 persones durant el 2007, 8.166 persones més que l'any anterior, és a dir, hi ha hagut un creixement entorn del 30%.

Retour