La version française de cette page n'étant pas disponible, vous avez été renvoyé à la version catalane

Actualités

El Síndic denuncia que l’Administració no aprofita prou el marge d’actuació que té per combatre la segregació escolar

15/05/2008

Rafael Ribó ha demanat a les administracions més implicació per lluitar contra la segregació escolar i avançar cap a un sistema educatiu que asseguri la igualtat d'oportunitats. El síndic ha fet aquestes consideracions durant el lliurament al Parlament de l'informe extraordinari "La segregació escolar a Catalunya".

És evident que la segregació escolar és en part reflex de la segregació urbana, però l'informe demostra que la segregació escolar és en molts barris clarament superior a la segregació urbana. La mateixa concentració escolar de població en situació de risc d'exclusió en determinats centres i les estratègies de "fugida" d'altres famílies de les escoles més estigmatitzades del territori són dinàmiques que contribueixen a reproduir els processos de segregació escolar. El Síndic considera que les administracions infrautilitzen el marc normatiu vigent i les eines de política educativa disponibles per combatre un fenomen que es consolida en el nostre sistema educatiu. En aquest sentit, l'informe inclou en un annex unes breus consideracions sobre l'Avantprojecte de llei d'educació de Catalunya, presentat recentment pel Departament d'Educació.L'establiment de zones educatives, l'obertura de nous centres i línies, les ampliacions o reduccions de ràtios, les reserves de plaça per a alumnat amb necessitats educatives específiques o les adscripcions entre centres de primària i secundària són alguns exemples d'instruments de política educativa a l'abast de l'Administració educativa que poden ajudar a combatre la segregació escolar i que sovint no s'utilitzen amb aquesta finalitat.

Retour