La version française de cette page n'étant pas disponible, vous avez été renvoyé à la version catalane

Actualités

Acció Social accepta el suggeriment d’eliminar la limitació d’edat per als ajuts per a persones amb disminució

03/11/2008

El Departament d'Acció Social i Ciutadania ha acceptat el suggeriment del Síndic per tal que les persones més grans de 65 anys puguin acollir-se als ajuts previstos en el Programa d'ajuts d'atenció social per a persones amb disminució. Fins ara només podien ser beneficaries del programa les persones que tinguin reconegut el grau de disminució igual o superior al 33% abans de complir els 65anys.

El Síndic considera que aquesta limitació d'edat no està justificada i que en cas d'haver-hi restriccions s'haurien d'establir seguint altres paràmetres que, de manera objectiva, poguessin indicar una major o menor necessitat de la persona.

El defensor de les persones recorda que tampoc hi ha altres línies d'ajuts per als majors de 65 anys que poguessin compensar aquest exclusió del Programa. Es per això que el Síndic ha suggerit a Acció Social la modificació de les condicions establertes per tal de suprimir el requisit de l'edat. Acció Social ha respost al Síndic que recollia el seu suggeriment.

 

Retour