La version française de cette page n'étant pas disponible, vous avez été renvoyé à la version catalane

Actualités

El Síndic col·labora amb l’Ombudsman de Sèrbia en el desenvolupament de les àrees d’infants i presons

11/05/2009

El Síndic de Greuges de Catalunya acollirà fins dimecres diverses jornades de treball amb l'Ombudsman de Sèrbia, emmarcades en el nou projecte de col·laboració amb la missió a Sèrbia de l'Organització per a la Seguretat i Cooperació a Europa (OSCE).

Les jornades tenen com a objectiu donar assistència tècnica i assessorament a l'Ombudsman de Sèrbia en el desenvolupament de les àrees d'infants i presons, i també en aspectes de comunicació relatius a aquestes àrees.

Així, durant la visita d'estudi es preveu donar assessorament pel que fa a la creació d'una web de l'Ombudsman serbi per a infants i joves, la preparació d'un material educatiu i divulgatiu dirigit als estudiants de primària i secundària, l'elaboració d'un procediment per fer visites de l'ombudsman a les presons, encetar una campanya divulgativa dirigida a les persones privades de llibertat i dissenyar una estratègia general de comunicació externa.

Així mateix, durant les jornades d'estudi a Barcelona, el Síndic visitarà amb els equips de l'Ombudsman de Sèrbia i la missió de l'OSCE el centre penitenciari Can Brians.

Les jornades s'emmarquen en el nou projecte de col·laboració entre el Síndic i l'OSCE per enfortir l'Ombudsman de Sèrbia en les àrees d'infància, presons i atenció al públic. El conveni que regula el projecte, signat aquest mes, té una vigència de 18 mesos.

Retour