La version française de cette page n'étant pas disponible, vous avez été renvoyé à la version catalane

Actualités

El síndic demana una millor gestió i més recursos en polítiques socials

20/05/2009

Ribó ha comparegut al Ple del Parlament per explicar l'Informe anual 2008  del Síndic de Greuges, que recull les actuacions i les activitats de la institució durant l'any passat.

Com a exemples de coses que cal millorar, el síndic ha fet esment de les deficiències en la gestió de l'aplicació de la Llei de la dependència, els retards en el reconeixement i l'abonament posterior de la renda bàsica d'emancipació, els retards en els plans de supressió de barreres arquitectòniques o la insuficiència dels recursos i les places residencials per atendre les persones  amb discapacitats psíquiques, sobretot les persones amb  discapacitats psíquiques importants  que estan acompanyades de trastorns greus de conducta i altres patologies.

Retour