La version française de cette page n'étant pas disponible, vous avez été renvoyé à la version catalane

Actualités

El Síndic insta Educació a combatre plenament la segregació escolar a Tortosa

09/07/2009

El Síndic de Greuges ha demanat al Departament d'Educació que impulsi "politiques integrals per combatre plenament" la segregació escolar existent al municipi de Tortosa.

També recorda al Departament que en la lluita contra aquest fenomen és fonamental el treball compartit amb els agents educatius.

El defensor de les persones constata que en el cas de la capital del Baix Ebre "no hi ha directrius compartides entre les direccions del centre escolars" a l'hora de combatre el fenomen. És per això que ha demanat que s'iniciï un procés de treball entre els diferents agents educatius per a la definició de polítiques que combatin la segregació escolar al municipi.

Aquestes consideracions del Síndic estan incloses en la resolució que ha fet després de rebre 42 queixes sobre l'ampliació, després del procés de preinscripció, d'un grup d'ESO a l'IES de l'Ebre de Tortosa en detriment de l'IES Joaquin Bau, opció demanada per les famílies.

Sobre aquest fet, el Síndic no aprecia cap irregularitat en l'actuació del Departament d'ubicar el grup de primer d'ESO  no planificat en aquest institut perquè "afavoreix l'equitat en l'admissió i en la composició social dels centres" i recorda també que la normativa vigent especifica que la llibertat d'elecció de centre ha de ser atesa sempre que l'oferta del centre elegit ho permeti.

Tot i això considera també que hi ha hagut una manca de previsió per part del Departament a l'hora de preveure l'oferta de places i si aquesta s'hagués fet correctament no hauria calgut crear un nou grup després del procés de preisncripció.

Segons les dades aportades pel Departament d'Educació, l'IES Joaquin Bau presenta un 23,9 d'alumnat estranger i un 8,1 d'alumnat amb necessitats educatives específiques, mentre que a l'IES de l'Ebre els alumnes estrangers representen el 43% i els que tenen necessitats educatives especifiques, el 9,4%.

Aquestes dades i el rebuig dels pares a escolaritzar els seus fills a l'IES de l'Ebre constaten que el municipi pateix, com a mínim a secundària, importants nivells de segregació escolar, i que aquest fet comporta una vulneració dels drets educatius bàsics dels infants.

Retour