La version française de cette page n'étant pas disponible, vous avez été renvoyé à la version catalane

Actualités

El Síndic suggereix que s’evitin discriminacions a les dones aspirants a la funció pública per motius d’embaràs o maternitat

23/12/2009

El Síndic considera que hi ha prou fonament normatiu per disposar l'ajornament de les proves a les dones en l'últim període de l'embaràs o que acaben de ser mares.

En aquest sentit recorda que l'Estatut de Catalunya parla de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes en l'accés a la funció pública i també de garantir que les dones no siguin discriminades a causa de l'embaràs o la maternitat. En termes similars se situa la Llei orgànica per a la igualtat efectiva entre dones i homes i l'Estatut bàsic de l'empleat públic. La denegació de la realització de les proves en una altra data a una dona aspirant constitueix, segons el Síndic, una discriminació per raó de sexe, d'acord amb la Llei per a la igualtat efectiva entre dones i homes.

És per això que ha suggerit al Departament de Governació i Administracions Públiques que estableixi un criteri general i eviti la discriminació per raó de sexe a les dones en l'accés a l'ocupació publica per motius relacionats amb l'embaràs o la maternitat. El Departament va explicar al Síndic que actualment cada tribunal qualificador tracta de manera individualitzada les peticions d'aquest tipus.

El Síndic va obrir una actuació d'ofici sobre aquesta problemàtica per fer-ne un estudi general, després de rebre una queixa d'una aspirant a mestra que no va poder presentar-se a les proves perquè estava de part i va resultar exclosa després que el Departament d'Educació li denegués la possibilitat de fer l'examen en una data posterior.

Retour