La version française de cette page n'étant pas disponible, vous avez été renvoyé à la version catalane

Actualités

El Síndic presenta les línies estratègiques del nou mandat

22/03/2010

El síndic de greuges, Rafael Ribó, ha comparegut al Parlament per presentar els reptes i les línies d'actuació del nou mandat, que queden plasmats en tres grans objectius: fer un síndic més conegut, assequible i útil; crear una xarxa de drets i contribuir a la millora de les administracions.

El síndic ha fet, en primer lloc, una introducció subratllant els elements que emanen del balanç del mandat anterior i els que defineixen una nova situació, i ha plantejat línies d'actuació i objectius per a un nou mandat, a fi d'assolir un servei d'excel·lència i equitat.

  • Excel·lència, aprofitant l'experiència i tots els intercanvis i els processos d'aprenentatge.
  • Equitat, aprofundint una voluntat d'enfocar el treball, principalment per garantir els drets de les persones i els col·lectius que menys es queixen malgrat ésser els que tenen més necessitats.

Primer objectiu: un Síndic de Greuges d'excel·lència al servei de les persones

Treballar per millorar una institució que ha de ser útil per a les persones i els drets, i per a la pedagogia dels deures. Es pretén millorar el coneixement i l'accés a la institució, prioritzant la qualitat i utilitzant a fons les noves tecnologies.

Segon objectiu: la creació d'una xarxa de drets a Catalunya

Es pretén crear una xarxa de drets que connecti les institucions i el teixit associatiu, dotada amb els mitjans de màxima operativitat i fluïdesa, sota la coordinació del Síndic.

Tercer objectiu: el Síndic com a col·laborador en les relacions amb les administracions

L'objectiu és la contribució del Síndic a la millora de les administracions, amb la divulgació i el seguiment del Codi de bones pràctiques administratives com a instrument inicial i essencial, i també a través de l'avaluació, més enllà del control, per a l'anomenada accountability (rendició de comptes). El Síndic es planteja el repàs dels mecanismes de pressió per incrementar resultats positius per a les persones i per a les millores dels processos administratius.

Per assolir els nous objectius, el Síndic ha designat Jordi Sànchez i Picanyol, per al càrrec d'adjunt general, i Maria Jesús Larios Paterna, per al càrrec d'adjunta per a la defensa dels drets dels infants i dels adolescents, els quals hauran de ser ratificats per la Comissió parlamentària del Síndic i, posteriorment, nomenats per la institució.

Aquests dos nomenaments s'inscriuen en el procés d'elaboració i de reorganització del nou consell de direcció. La nova proposta significa una reducció pressupostària, amb un estalvi econòmic d'un 25 % respecte de l'equip anterior. 

Retour