La version française de cette page n'étant pas disponible, vous avez été renvoyé à la version catalane

Actualités

El Síndic considera anacrònica, inadequada i ineficient la decisió del Tribunal Constitucional sobre l’article 78 de l’Estatut

29/06/2010

En una primera valoració del veredicte del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut, el Síndic ha constatat una minva del dret de l’autogovern a Catalunya i de les voluntats democràtiques que l’avalen i també d’alguns drets, com és el de la llengua preferent de les administracions, malgrat que encara es troba en fase de deliberació el recurs que afecta tot el títol de drets de l’Estatut.

Pel que fa a la institució del Síndic de Greuges, el Tribunal Constitucional ha declarat la inconstitucionalitat del terme d’exclusivitat recollida en l’article 78 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, que es referia a la supervisió que el Síndic podia exercir de forma exclusiva per a controlar l’Administració de la Generalitat i els ens que hi estan vinculats.

Es considera un anacronisme perquè en les democràcies contemporànies on hi ha un model descentralitzat del poder –ja sigui de tipus federal o autonòmic­–, com succeeix en estats com Regne Unit, Bèlgica, Àustria i Argentina, quan hi ha una institució d’ombudsman d’àmbit regional que controla l’Administració regional, si hi coexisteix una institució estatal, aquesta darrera no intervé en els assumptes regionals. En aquest sentit, la decisió del TC és marcadament anacrònica, extemporània i impròpia d’un model d’estat descentralitzat com el que es correspon a l’Estat autonòmic.

Retour