La version française de cette page n'étant pas disponible, vous avez été renvoyé à la version catalane

Actualités

El Síndic investigarà l’actuació de l’Administració en la problemàtica de les execucions hipotecàries

18/11/2010

Situacions com les viscudes a Badia del Vallès, en què s’han venut habitatges de protecció oficial a un preu molt superior del preu taxat, han posat de manifest una manca de coordinació i de control per part de l’Administració, pel que fa a les transmissions d’habitatges de protecció oficial, i evidencien casos en què el ciutadà, a l’hora de contractar un crèdit hipotecari, pot no disposar d’una informació clara i entenedora.

Tot i que bona part de la problemàtica és de caràcter privat entre les entitats financeres i les persones que van signar el crèdit hipotecari, en la mesura que el dret a l’habitatge és un dret estatutari i constitucional, el Síndic vol estudiar quines mesures està prenent l’Administració.

El Síndic s’adreçarà al Departament de Medi Ambient i Habitatge per demanar informació sobre les actuacions i les mesures que ha emprès per abordar aquesta problemàtica.

En el cas concret dels habitatges de protecció oficial, es tracta d’estudiar propostes de millora pel que fa a la coordinació entre els agents implicats  en les transmissions dels habitatges i establir els mecanismes que evitin una vulneració de la normativa.

En la mesura que el dret a l’habitatge és un dret estatutari i constitucional, el Síndic parteix de la premissa que la problemàtica dels desnonaments en general, fruit de la crisi i de les càrregues hipotecàries, esdevé especialment greu per a aquells que no hi poden fer front i es queden en una possible situació d’exclusió.

Retour