La version française de cette page n'étant pas disponible, vous avez été renvoyé à la version catalane

Actualités

El Síndic presenta l’Informe Anual de l’Autoritat Catalana de Prevenció de la Tortura

27/12/2011

Rafael Ribó ha lliurat a la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, l’Informe Anual de l’Autoritat Catalana de Prevenció de la Tortura corresponent a l’any 2011. El document recull 22 recomanacions, entre elles, col·locar més càmeres i sistemes de gravació a tots els centres i pavellons hospitalaris penitenciaris, imprimir el número d’identitat professional del funcionari o la funcionària de vigilància penitenciària i crear un cos de funcionaris amb formació específica en l’àmbit de la justícia juvenil.

Pel que fa a les visites realitzades, aquest any han estat un total de 17, repartides entre centres penitenciaris (6 centres), comissaries de policia (8), centres de justícia juvenil (1), centres de protecció de menors (1) i centres de persones amb discapacitat(1). Les xifres indiquen que durant el primer any de posada en funcionament del Mecanisme de Prevenció de la Tortura a Catalunya hi ha hagut una diversificació dels centres visitats (cinc tipologies diferents de centres), però amb una incidència més alta pel que fa a les comissaries de policia i els centres penitenciaris

L’informe finalitza amb un seguit de conclusions i amb 22 recomanacions, de les quals s’ha considerat oportú destacar les següents:

Centres penitenciaris: Cal col·locar més càmeres i sistemes de gravació a tots els centres i pavellons hospitalaris penitenciaris, a excepció dels lavabos, despatxos mèdics, cel·les individuals, habitacions de comunicacions i despatxos per a entrevistes reservades amb advocats o altres professionals. En particular, a les cel·les destinades a fer-hi els aïllaments provisionals i les immobilitzacions, i també a les habitacions o despatxos on actualment es practiquen els escorcolls que impliquen el despullament de la persona.

Centres penitenciaris: Cal imprimir el número d’identitat professional del funcionari o la funcionària de vigilància penitenciària en totes les peces que integren l’uniforme o bé fer un carnet com el que porten els professionals de tractament i l’equip de direcció penjat del coll.

Centres de justícia juvenil: S’ha de crear un cos de funcionaris amb formació específica en l’àmbit de la justícia juvenil i la responsabilitat penal dels menors, responsable de garantir la seguretat i assolir una convivència ordenada als centres.

Comissaries de les policies locals: Cal que s’acrediti el compliment dels articles 520.4 i 767 de la LECrim, que ordenen la immediata comunicació de la detenció al Col·legi d’Advocats, de manera que es garanteixi l’assistència lletrada del detingut des del primer moment en què es produeix la detenció i durant tot el temps en què transcorri la situació de privació de llibertat.

Ciutat de la justícia: El temps d’estada dels menors de protecció a l’àrea de detenció de la Ciutat de la Justícia ha de ser el mínim imprescindible, només per dur a terme la identificació i la formalització de les actuacions policials i judicials oportunes. Així mateix, cal garantir la completa separació respecte dels menors de reforma.

En compliment de l’article 74 de la Llei del Síndic, aquest és el segon informe monogràfic que es presenta sobre les actuacions efectuades com a Autoritat Catalana per a la Prevenció de la Tortura i d’altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants, durant l’any 2011.

Retour